V úvodu oficiální části programu byly položeny věnce ke dvěma pamětním deskám, umístěným po obou stranách u vchodu do kostela. Na nich jsou uvedena jména padlých vojáků v 1. světové válce. Jedná se o občany Hluboše, ale i ostatních obcí v okolí.

Po živě hrané státní hymně vystoupili s krátkým pásmem básniček žáci základní školy Simona Čajanová a Matyáš Krejčí. Stručná a věcná byla rovněž vystoupení obou přítomných starostů. Nejprve přivítal hosta i všechny přítomné představitel obce Hluboš Jiří Čajan.

Připomněl události před sto lety, pouze lehce se zmínil o 1. světové válce a soustředil se na těžkou roli politiků, kteří v zahraničí i doma usilovali o vznik samostatného československého státu. Nevyhnuli se tehdy ani mnohým represím ze strany Rakousko-Uherska.

Čajan i jeho kolega z Bratkovic Martin Nosek vyzdvihli velkou roli, kterou v tomto procesu hrál Tomáš Garrique Masaryk, jehož život je spjatý i s Hluboší a zdejším zámkem.

Na průběhu oslav se podílely, tak jako každé jaro a podzim, dva sbory dobrovolných hasičů (SDH) z obce. Členové SDH Hluboš byli rozestaveni po trase průvodu a starali se tak o bezpečnost účastníků. Příslušníci SDH z osady Kardavec včetně žen byli ve slavnostních uniformách, nesli státní vlajku, kladli věnce a stáli čestnou stráž u pamětních desek.

Miroslav Maršálek