Do veřejného čtení jmen obětí holocaustu na Sedlčansku se v pondělí 24. dubna v synagoze v Kosově Hoře připojili i další dobrovolníci – například Jaroslav Mrvka, Richard Otradovec, Renata Holoubková… Zvláště emotivně působilo na přítomné připomenutí jmen a věku nevinných dětských obětí.

„Hlavním pořadatelem je Institut Terezínské iniciativy Jom ha-šoa. Začátek akce byl stanoven na 14. hodinu. Maraton čtení jmen obětí začal současně v dalších více než deseti městech v celé republice," uvedl majitel synagogy v Kosově Hoře Petr Ehl. „Šalom," provázel hebrejským slůvkem podání ruky Otakar Süsser ze Štětkovic. Pozdrav, který lze přeložit jako mír, pokoj nebo znovunalezení, se ozýval před modlitebnou i uvnitř ještě vícekrát. „Všichni členové naší rodiny byli vězněni v koncentráku a víc bylo těch, kteří válku nepřežili," poznamenal Süsser.

„Datum 24. dubna je den obětí, ale i den hrdinství. V tento den začalo povstání ve varšavském židovském ghettu. Jeho potlačení bylo kruté, ale to, jak se lidé hrdinně bránili, bylo neuvěřitelně statečné. Nacisté museli použít několikanásobné přesily," uvedl mimo jiné v úvodním projevu Slavomír Bloch.

„Přišli jsme sem proto, abychom si připomněli naše sousedy židovského původu a uctili jejich památku. Abychom vyslovili jejich jména, protože po mnohých zbyla jen ta jména. Známe také některé jejich příběhy, které musíme vyprávět dál," hovořil Bloch.

Zastavil se u jména Františka Heřmana. „Byl to obchodník, který měl na sedlčanském náměstí železářství. S manželkou Irmou vychovával jedinou dceru Haničku. František Heřman zahynul v Osvětimi. Hanka Osvětim přežila. Byla to skvělá žena, kterou jsem měl možnost několikrát navštívit v Izraeli. Dožila se úctyhodného věku 88 let," položil svůj střípek do mozaiky lidských osudů Bloch. Popsal dále tragický osud členů rodiny Kaufmannových z Kosovy Hory, jimž se uzavřely životy v několika koncentračních táborech.


Veřejné čtení jmen zavražděných mužů, žen a dětí odlehčila hudba a zpěv v podání Petry Arcimovičové v úvodu a Petra Stoupy v závěru tohoto mimořádného setkání. Nad akcí převzal záštitu ministr kultury Daniel Herman.

Marie Břeňová