Městské lesy Příbram, které provozují i Oboru Skorotín s daňky, divokými prasaty a muflony v nedalekých Trhových Dušníkách, začaly s přípravou projektu již v loňském roce. ZOO koutek o výměře cca 2000 m2 je oplocen, použity byly dřevěné kůly a oborní pletivo. „Součástí koutku jsou i drobné dřevostavby, jako je krmelec, slanisko a stáj sloužící ke krmení a chovu těchto zvířat," přibližuje ředitel Městských lesů Příbram František Chytka s důrazem na to, že zvířata nebudou moci návštěvníci krmit. „Přes zimu budou ovečky pravidelně přikrmovány senem z vlastních zdrojů a jádrem," doplňuje ředitel městských lesů.

Pro návštěvníky lesoparku bude jistě i výzvou vyzkoušet si zázemí altánu s krbem. Tam bude možné si opéci například špekáček. V okolí altánu městské lesy rozmístily lavice, stoly a odpadkový koš. Pohledové části stavby jsou z odkorněné kulatiny, aby nenarušovaly rámec krajiny.

„Naším záměrem bylo na tomto místě vytvořit takové zázemí a atraktivní prostor pro to, aby se stal dalším oblíbeným místem pro výlety Příbramáků," uvedl místostarosta města Příbram Václav Švenda.

O naučné stezce v Lesoparku Litavka
Naučná stezka, kterou lemují informační tabule se dvanácti zastaveními, se nachází na jihozápadním okraji města Příbrami v údolí říčky Litavky. Otevřena byla na podzim roku 2015. Výchozím místem stezky je parkoviště u fotbalového stadionu FK Příbram, anebo v opačném směru osada s názvem Vysoká Pec u Vysokopeckého rybníka, tzv. Pecováku. Jedná se o zákoutí zajímavé jednak z hlediska přírodovědného i historického, ale souvisí také s hornickou činností. Naučná stezka vznikla ve spolupráci Města Příbram, občanského sdružení Ochrana fauny a za vydatné pomoci Hornického muzea Příbram a Státního okresního archivu Příbram. Dvanáct zastavení poskytuje návštěvníkům nejen informace o fauně, flóře, či o místech, kde se před stovkami let zpracovávala stříbrná ruda, ale na své si přijdou i děti, které mohou v rámci putování plnit různé zábavné úkoly.

Skluzavku před oborou věnovala sponzorským darem společnost Eko-kom.

Více zde: http://www.lesopark.pribram.eu/litavka.php

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí