Procházka lesoparkem na Padáku je nyní zajímavější, cesta udržovanější. Důvodem je nová naučná stezka s jedenácti zastaveními, která mimo jiné seznámí návštěvníka 
s funkcemi krajiny a lesa 
v ekosystému. Slavnostně otevřena byla v minulém týdnu.

„Navazuje na historicky dřívější stezku se cvičebními prvky, která byla kdysi 
v těchto místech vybudována, ale již dosloužila. Stezku v lese o délce zhruba tří kilometrů začínající poblíž Fialova rybníku si hned vyzkoušely děti z Waldorfské školky," informovala mluvčí příbramské radnice Pavlína Svobodová.

Prozradila, že s myšlenkou vybudovat naučnou stezku přišla Příbramačka Lenka Michvocíková, která téma zpracovala ve své bakalářské práci. Tento nápad se od první chvíle prý zalíbil místostarostce města Příbrami Aleně Ženíškové, a proto se rozhodla realizaci stezky iniciovat. „Původně jsme měli v úmyslu stezku otevřít už při městských oslavách, ale vyšlo to až teď. Jednotlivci i rodiny společně se svými dětmi tak mohou díky tomuto projektu zavítat na pozoruhodná místa, plnit zajímavé úkoly a hlavně strávit příjemný den v přírodě," uvedla k otevření naučné stezky místostarostka.

A jaká jsou témata jedenácti zastavení? „Na 
levé straně 
informační 
tabule se 
návštěvníci 
seznámí 
s funkcemi 
v přírodě: 
jako je fotosyntéza, vodní režim, vady dřeva, určování letokruhů, poznávání listnatých a jehličnatých dřevin, s potravním řetězcem a dalšími zajímavostmi. Pravá strana informační tabule hravou formou informuje o práci v lese během celého kalendářního roku," popisuje stezku mluvčí Svobodová.

Na stezce jsou umístěny také hrací a poznávací prvky. „Děti si mohou vyzkoušet určování jehličnatých a listnatých dřevin, na řezu dřeva tipovat stáři dřevin podle počtu letokruhů nebo mohou prozkoumat pískoviště se stopami lesní zvěře. Je tam také pískové doskočiště a tabule na prohazování šišek," vyjmenoval místostarosta Václav Švenda s tím, že po loňském otevření Naučné stezky lesopark Litavka tato další stezka na Padáku přispěje 
k rozšíření možností, jak mohou rodiče se svými dětmi příjemně trávit svůj volný čas ve městě.

Na vybudování 11 zastavení naučné stezky lesoparkem Padák se podíleli: Městské lesy Příbram s.r.o., Technické služby města Příbrami, Waldorfská škola Příbram, texty na tabulích: levou část zpracovala Lenka Michvocíková, pravou část připravil Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Vynaložené náklady na vybudování cyklostezky 
s opravenými lavičkami činí 235 tisíc korun.