„Společnost RWE GasNet nám předložila návrh smlouvy o podmínkách budoucího napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení, a o smlouvě budoucí kupní. Uzavření této smlouvy je nezbytnou podmínkou pro vydání kladného stanoviska distribuční soustavy k projektové dokumentaci,“ vysvětlil starosta Příbrami Josef Řihák. Projekt předpokládá vybudování pěti přípojek pro jednotlivé nemovitosti.

Město Příbram za plynofikaci Libušiny ulice zaplatí přibližně 1,5 milionu korun.