Ten letošní, s nímž se vydalo letos od vysokochlumeckého skanzenu 134 pochodníků, byl nádherně nazdoben – květy, šiškami, obilím a nechyběl na něm kapr. V karavaně šli lidé v historických kostýmech, ale i v turistickém oblečení. Nechyběli ani jezdci na koních.

Po víc než tříhodinovém pochodu lidé dorazili do Obděnic, kde je přivítal Krčínův zeť „urozený pán“ Oldřich s ženou Eliškou – jednou z šesti Krčínových dcer. Role hostitelů na Krčínově panství se ujali starosta Petrovic Petr Štěpánek a jeho zástupkyně Vlasta Roubíková. Příchozím předali dort v podobě kapra. „Cesta byla dlouhá, plná útrap, žízně, ale dokázali jsme to a moc rádi se ukloníme památce Jakuba Krčína,“ řekl mluvčí karavany alias místostarosta Vysokého Chlumce Luboš Hlaváček. „Víme, že byl Krčín nejen skvělý stavitel rybníků, ale také hodně lakomý a své poddané držel zkrátka. Dovolím si to napravit a rozdělím se s vámi o jeho poklad,“ řekl v dobovém kostýmu Štěpánek a za chvíli vyrovnával Krčínův dluh rozhazováním zlaťáků.

Za zpěvu „rybníkářské hymny“ se průvod vydal ke kostelu. Položením věnce program nekončil. Iluzi středověku navodilo vystoupení dvou šermířských skupin historického šermu Corpus Bellatores a Pánů ze Zvěřince. Na návsi a v hospůdce vyhrávali muzikanti. Hladem rozhodně nikdo netrpěl – ryb, koláčků, jablkových závinů, klobás, vysokochlumeckého piva, ale i nealkoholických nápojů, bylo dost a dost.

Marie Břeňová