Akce se konala na náměstí TGM a součástí byla výuka ve školách díky připravené "Obecné škole", kde pro názornou ukázku vystupovali nejen pan učitel v podání herec Pavla Baťka, příbramské veřejnosti známého z Divadla A. Dvořáka z role zbojníka Nikoly Šuhaje z Balady pro banditu, tak i pan školník.

Kromě návštěvy obecné školy si děti mohly prohlédnout i dobová vozidla Laurin & Klement a pomocí virtuální reality se s nimi projet po staré Praze.

„Samozřejmě nechyběla ani dobová kavárna, která nabízela možnost občerstvení a relaxace při poslechu doprovodného hudebního programu, o který se postaraly příbramské sbory a orchestry, čímž vytvořily na místě skvělou atmosféru,“ pochválil program akce za žáky 9. ročníku Matěj Kolář.