„V tomto školním roce ve škole otevírají hned dvě šesté třídy, proto vznikly kmenové učebny místo učeben výtvarné výchovy a anglického jazyka,“ upozornila ředitelka základní a mateřské školy Hana Vošahlíková.

Tím ale změny nekončí. Ze sboroven, které dosud byly na I. a II. stupni, byla vytvořena jedna. „Rodiče a žáci tak všechny pedagogy mohou najít v prvním patře,“ doplnila ředitelka.

Změnily se i řady zaměstnanců školy. Rozšířily se o tři pedagogické pracovníky v základní škole, tři v mateřské škole a dva nepedagogické pracovníky.