Následovat bude osazení šachty, její obestavění a vystrojení, dodávka a montáž technologie, vybetonování dna kašny, izolace a montáž kamenných desek, které budou tvořit pochozí dno fontány. „Půjde-li vše hladce, mohla by fontána zdobit centrum obce již v září,“ míní petrovický starosta.

Práce na obnově kašny na petrovickém náměstí.Zdroj: Petr Štěpánek