„Most je hodnocen stavem 6, tedy jako velmi špatný, a svoji šířkou nesplňuje ani provozní požadavky na mostní objekty pro vedení dopravy na silnici I. třídy. Stávající šířka vozovky na mostě mezi obrubami je pouze 8,9 metru,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

V těchto dnech se staví provizorní komunikace, její dokončení je plánováno na 22. března, kdy by na ni měl být převeden provoz. Přes provizorní cestu a most bude doprava kyvadlově řízena za pomocí světelné signalizace.

Dočasný most ale budou moci využívat pouze vozidla do 12 tun. Těžká nákladní doprava bude převedena na značenou objízdnou trasu. Ve směru od obce Lety povede po silnici I/4 a I/66 do Příbrami a dále po silnici I/18 na Rožmitál pod Třemšínem.

„Nově navržené řešení mění v místě stávajícího mostu vedení komunikace, které bude severně odsazeno od současného vedení,“ doplnil Buček. Vzhledem ke snížení rychlosti v obci na 50 km/h bude nový most vybaven pouze mostním zábradlím o výšce 1,10 metru, které bude osazeno na železobetonové římsy.

Zhotovitelem stavby je společnost Strabag, která zakázku vysoutěžila za 39 595 212 korun bez DPH.