Město chce využít Regionálním operační program Střední Čechy, který otevřel výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na rozvoj měst v oblasti vzdělávání. Město proto žádá o dotaci na výstavbu nové mateřské školy, která by měla vzniknout na náměstí Dr. Josefa Theurera v Příbrami II. Mateřská školka bude umístěna v objektu, který je ve vlastnictví města.

„V případě, že se nám finance podaří získat, plánujeme výstavbu v období od února do srpna příštího. Školka by měla mít kapacitu pro 36 dětí a měla by dle projektové dokumentace být dvoupodlažní," potvrdil záměr starosta Pavel Pikrt.

Celkový rozpočet projektu je asi 12,4 milionu korun, z toho zhruba 10,8 milionu korun jsou stavební náklady a 1,3 milionu náklady na vybavení a učební pomůcky. Dalších 300 tisíc korun pak stojí náklady na technickou dokumentaci, autorský dozor, publicitu, zpracování žádosti a monitoring. Všechny výdaje projektu jsou způsobilé.

Výše požadované dotace v tomto případě je bezmála deset milionů. Město by se chtělo na financování projektu podílet zhruba z 20 procent z celkových nákladů, tedy přibližně částkou 2,5 milionu.

Město v rámci tohoto projektu proto uzavřelo smlouvu o partnerství s Okresní hospodářskou komorou v Příbrami, Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora a společností Arriva Praha.