Akci pořádají Záchranáři Česká Kamenice a je to již devátý ročník. „Jedná se o vícedenní výcvikově-vzdělávací akci, která má za cíl prověřit připravenost záchranných složek na náročné záchranné akce. Cvičení je zaměřeno především na mimořádné události s velkým počtem poraněných osob. Svými nároky na fyzické i psychické zatížení účastníků se Rescue Patrol řadí k nejnáročnějším cvičením tohoto formátu pořádaným na území České republiky,“ řekl Deníku Martin Poulíček, starosta příbramských hasičů, kteří jsou spolupořadateli letošního ročníku. Smyslem cvičení je zkvalitnění vzájemné spolupráce při skutečných zásazích. Během cvičení se také testuje některé nové vybavení, které si pořizují jednotlivé záchranné složky podle své odbornosti a které jim umožňuje efektivněji a rychleji pomoci postiženým osobám. Cvičení vypukne 9. září a potrvá do 14. září. Ukázkový zásah z nehody vlaku a autobusu bude dokonce určen pro veřejnost.
Průměrný rozpočet na cvičení je 250 tisíc korun a přibližně polovinu nákladů pokrývá dotace z kraje, čtvrtinu zaplatí město, kde se akce koná a zbytek uhradí účastnické poplatky. Záštitu nad cvičením převzali hejtman Středočeského kraje Petr Bendl a ředitelka odboru krizové připravenosti ministerstva zdravotnictví Dana Hlaváčková. Aby při cvičení nedošlo skutečně k nějakému neštěstí, bude na průběh dohlížet řada organizátorů. „Prosíme proto obyvatele i návštěvníky Příbrami o shovívavost a trpělivost v době cvičení. Pokud se budou pohybovat v blízkosti míst, kde cvičení probíhá, je nutné dbát pokynů organizátorů a zvýšené bezpečnosti. Přístup přímo na místo zásahu bude umožněn pouze účastníkům a akreditovaným osobám,“ doplnil Martin Poulíček.