„Používáme standardní repertoár hospitalizačních léků, to znamená Remdesivir pro pacienty indikované, okrajově se používá rekonvalescentní plazma. Remdesivir je indikován pro pacienty ve velmi včasné fázi onemocnění, většinou se k nám ale dostávají pacienti, kteří se horší a to časové okno jim uteče,“ vysvětlil vedoucí lékař JIP Martin Zatloukal.

Lék s otazníkem

„Nejčastěji léčíme kortikoidem Dexametazonem, což odpovídá časovému oknu, kdy po týdnu trvání těžkého průběhu je u pacienta důležitější kontrola imunitní odpovědi než přímo útok na virus. Používáme také Isoprinosine, s otazným efektem,“ připomněl Martin Zatloukal.

Lék Isoprinosine se standardně používá například při léčbě poruch buněčné imunity provázené vleklými nebo opakovanými virovými infekcemi. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ho řadí mezi experimentální léky a připomíná, že jeho účinnost u covidu nebyla testována v kontrolovaných studiích.

V klinických studiích

Dalším lékem, o němž se hojně diskutuje, je Ivermektin. Přípravek, schválený k léčbě parazitických a kožních onemocnění, se používá i ve veterinární medicíně. EMA po přezkoumání dostupných údajů nepodpořila jeho použití u lidí s výjimkou kontrolních klinických studií.

„Ivermektin nepoužíváme. Myslím, že tady v nemocnici vůbec není k dispozici. Konsenzuální shodou, i když ne stoprocentní, jsme dospěli k tomu, že zatím nemáme opodstatnění ho podávat,“ potvrdil příbramský lékař Zatloukal.

Časná fáze nemoci

Velké naděje jsou vkládány do léku s téměř nevyslovitelným názvem Bamblanivimab. „V tuto chvíli se v nemocnici plánuje jeho použití. Monoklonální protilátky, které lék obsahuje, vypadávají úplně z našeho spektra, protože jsou určeny pro pacienty jiného typu. Není určen přímo pro hospitalizované pacienty, ale pro spektrum pacientů s lehkou formou nemoci. Cílem je ochránit je před těžší formou,“ vysvětlil Martin Zatloukal, že jde o lék zaměřený na ambulantní pacienty s časnou fází nemoci, u nichž je některý z řady rizikových faktorů.