Zkušební bezplatný provoz nového parkoviště u nemocnice, které město pro řidiče otevřelo v půli února, pomalu končí. Jak radnice od začátku uváděla, je placené parkování na tomto místě zcela logickým krokem při regulaci parkování v centru Příbrami, protože v současné době je pro řidiče problém na něm, i při jeho kapacitě 122 míst, najít volné místo.
„Pro město není primárním cílem utržit na parkovném, ale nastavit systém krátkodobého parkování tak, aby skutečně každý, kdo chce u nemocnice zaparkovat, své místo našel. A to by se mělo díky poplatku za parkování podařit. Těžit by z toho mohli samozřejmě i ostatní řidiči, kteří potřebují zaparkovat v centru města,“ vysvětluje tisková mluvčí města Pavlína Svobodová.

Na parkovišti se bude parkovat v rámci tzv. modré zóny, kde se za parkování bude platit 15 korun za hodinu. Provozní doba parkovacího automatu bude od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin, v sobotu od 7 do 12 hodin.

Objevily se také informace, že vedení příbramské nemocnice by chtělo nechat přímo v areálu vybudovat další parkoviště určené především zaměstnancům, aby se uvolnila stání v okolí. Ovšem celý projekt je teprve v počátcích úvah a zatím se vůbec neví, kdy, jak a co se bude dělat. V současné chvíli zatím jen padla úvaha o tom, že by se nějakým způsobem měla navýšit kapacita parkování, ale zatím není jasné, o kolik míst by se mělo nakonec jednat.

Zpoplatněním parkování u nemocnice pokračuje radnice v zavádění nového režimu placeného parkování ve městě. Rozhodli o tom začátkem roku radní, kteří schválili rozdělení současných parkovacích míst s parkovacím automatem na celkem tři zóny. Ke změnám a značení zón bude docházet postupně po celý letošní rok.

Dlouhodobě je totiž především v centru staré Příbrami nalezení parkovacího místa pro řidiče velkým problémem a poptávka po místech k stání výrazně převyšuje počet volných parkovacích míst, rada města se proto rozhodla zareagovat na tuto situaci zavedením regulace. Jedná se například o změnu parkovacího režimu u nemocnice, či v lokalitě v okolí Zámečku.

„Změna zpřehlednění a zlepší možností parkování zejména v centru města. Parkovací místa budou nově rozdělena do zón, červené, modré a zelené, kdy každá zóna bude mít jiný tarif placení, některé budou na rezidentní karty, další budou určeny pro celodenní parkování,“ informuje místostarosta města Václav Švenda s tím, že oproti nynějšímu režimu, kdy se platí v hodinových či půlhodinových sazbách, bude nový systém nastavený pro řidiče příznivěji. Nově se totiž bude po první hodině účtovat cena po minutách.

„Nepatrně zdražíme parkování v centru města, ale za to nabízíme levné parkování na novém parkovišti u nemocnice,“ vysvětluje starosta Jindřich Vařeka s dovětkem, že nově zaváděné zelené zóny budou umožňovat na některých parkovištích celodenní stání za poplatek maximálně 30 korun. „Za stěžejní považujeme v prvé řadě udržet rovnováhu mezi parkováním rezidentů, krátkodobým parkováním a parkováním místních, ale i mimo příbramských, kteří odjíždějí za prací mimo město a chtějí v Příbrami nechat své auto,“ doplňuje starosta.

Z důvodu přechodu na nový režim dojde i k postupné výměně parkovacích automatů, kdy se bude postupně přecházet na nové možnosti úhrady za parkovné, jako je například platba platební kartou, prostřednictvím mobilní aplikace nebo přes SMS.

Změny v systému parkování město chystá i v okolí kulturního domu, gymnázia, bazénu a zimního stadionu. Kde by jednak měly také vzniknout nová stání a na druhou stranu chce radnice zamezit dlouhodobému odstavování aut na parkovišti u bazénu. Za tímto účelem se před čtrnácti dny starosta sešel s obyvateli této lokality, kde se poměrně vášnivě diskutovalo o jednotlivých možnostech a návrzích. Bohužel diskuze se i díky přerušení deštěm nedobrala žádného konce a její účastníci se pouze dohodli, že se sejdou na dalším jednání na radnici.

Je více než jasné, že parkování a doprava bude jedním z hlavních témat podzimních komunálních voleb, ale je otázkou, zda některé z politických uskupení dokáže nabídnout řešení, které by uspokojilo a vyhovovalo všem. Z analýzy, kterou si zhruba před deseti lety nechalo vypracovat tehdejší vedení města, vyplývá, že Příbrami tehdy chybělo asi 2000 parkovacích míst a dá se předpokládat, že nyní je situace výrazně horší.