„V posledních dnech registrujeme telefonáty občanů s informací, že je navštívili naši zaměstnanci s nabídkou měření průtoku vody, či s nabídkou sítek do baterií, která zajistí snížení spotřeby vody," uvedla Kristina Blaszczyková, tisková mluvčí 1. SčV.

Podvodníci využívají období předvánočního shonu a využívají vlídnosti a důvěřivosti občanů, tyto pokusy již zaznamenali i v dalších regionech, Příbramsko není výjimkou. Občané by měli být ostražitější a než někoho vpustí do svého bytu, měli by si vyžádat od těchto podomních prodejců minimálně průkaz totožnosti.

„Všichni naši pracovníci jsou vybaveni průkazem zaměstnance, tudíž je velmi jednoduché jejich totožnost ověřit. Příslušnost ke společnosti je možné ověřit i dotazem na zákaznickou linku," doplnila Blaszczyková.

Společnost v žádném případě nenabízí své služby domovním prodejem a v případě jakýchkoliv pochybností či dotazů ohledně tlaku, kvality, průtoku a ostatních záležitostí týkající se vodohospodářských služeb mohou zákazníci kontaktovat zástupce společnosti jak osobní návštěvou na příslušných kontaktních místech, tak telefonicky na nepřetržité zákaznické lince 840 111 322 či prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách www.1scv.cz