Při posledním veřejném projednávání v loňském roce panovala největší obava u veřejnosti z toho, že se postaví jen druhá část obchvatu mezi Bohutínem a Brodem a jeho první část od Brodu směrem k Nové Hospodě se nakonec stavět nebude.

„První a třetí etapa jsou nyní sloučeny do první etapy a jihovýchodní obchvat Příbrami se bude stavět jako celek. Jeho cenu vzhledem k celkové délce okolo deseti kilometrů odhadujeme na jednu miliardu dvě stě milionů,“ řekl na setkání investiční referent z Ředitelství silnic a dálnic (RŠD) Josef Jacko.

Jeho slova uvítal i starosta města Jan Konvalinka. „O obchvatu se mluví desítky let a v současné době jsme mu nejblíže, co jsme mu kdy v historii byli,“ řekl.

Nicméně město sepsalo a předalo ŘSD několik připomínek ke stavebnímu řízení jako například ohledně napojení obsady Brod na silnici I/66 vedoucí z Příbrami do Milína či k plánovanému propojení ulic Zdabořská a Rožmitálská.

Zhruba hodinu z celého dvouhodinového setkání se hovořilo o hlukových limitech. Podle propočtů sice odpovídají normám, ale především lidé ze Zdaboře se obávají, že v této části města dojde právě kvůli hluku z dopravy ke snížené kvalitě bydlení. Své obavy z dopadů na bydlení na schůzi sdělil například jeden z obyvatel Zdaboře Petr Šedivý s manželkou a někteří další.

„Norma 60 decibelů je sice splněna, ale my chceme taková opatření, aby komfort našeho bydlení byl lepší a nezhoršil se tolik,“ namítl v jednom ze svých příspěvků Petr Šedivý. Hygienik Luboš Mandík přítomné ujistil, že budoucí možný hluk nepřekračuje povolené normy.

Josef Jacko pak sdělil, že pokud vše půjde hladce, mohlo by se začít stavět v roce 2023. Nicméně stavba má i několik silných odpůrců, jako například zemědělce Josefa Bendy z Tisové, kterému prakticky rozdělí pole na dvě. „Celý projekt je nesmysl a dávno se už měla hledat jiná varianta,“ řekl na setkání Benda.

Dá se tedy předpokládat, že právě v těchto případech bude výkup pozemků pro obchvat složitější.