Díky zobrazovacím přístrojům mohli i sledující v přednáškovém sále vidět všechny detaily operací, které oba dva operatéři hojně komentovali. Jednou z operací provedl Michal Mára z endoskopické sekce České gynekologické společnosti, další dvě pak primář Gynekologicko – porodnického oddělení Oblastní nemocnice Příbram Petr Chudáček.

„Letos se workshop týkal laparoskopické operativy, kde se používá laparoskopické šití. Konkrétně se jedná o laparoskopickou myomektomii a hysterektomii. Přístroje s 4K rozlišením nabízí lepší komfort při operaci, kdy není třeba tolik pohybovat kamerou. Obraz je velký a detailní, což přináší i vyšší bezpečnost,“ okomentoval celou akci právě primář Petr Chudáček.
V případě hysterektomie, což je nejčastěji prováděná gynekologická operace, přešla příbramská nemocnice na plně laparoskopický způsob provedení, což přináší komfort pro operatéry i pacientky. Zákrok i hojení je rychlejší. Pro tento typ zákroku je však třeba mít potřebné technické zázemí a také zručné operatéry, kteří mají zkušenosti s laparoskopickým šitím, což nebývá ve všech zdravotnických zařízeních pravidlem.

„Primář Petr Chudáček je tím, kdo se stará o jméno příbramské gynekologie a porodnice a to nejen akcemi jako je tato. Za to mu patří obrovský dík,“ poděkoval za zorganizování akce ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada.