Partnery z Německa byly Krajský úřad Birkenfeld, Střední odborná škola ekonomická Idar-Oberstein, Svaz průmyslu drahokamů a diamantů Idar-Oberstein a Svaz průmyslu šperků a výrobků z kovů Idar- Oberstein.

„Projekt Comenius Regio je jedním z programů celoživotního učení, který finančně podporuje oboustrannou mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů. Umožňuje úřadům s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším organizacím z obou regionů spolupracovat na jednom nebo více tématech společného zájmu," uvedl radní a zároveň manažer projektu Juraj Molnár, který zároveň celou konferenci uváděl a řídil.

Cílem projektu bylo zmapování regionálního trhu práce s ohledem na profesní uplatnění absolventů různých středních škol, dále zmapování historického vývoje zaměstnanosti na Příbramsku. Hlavními výstupy projektu byly sestavení portfolia vzdělávací nabídky středních škol Příbramska a vytvoření praktikantské burzy.

„Během dvouletého cyklu projektu bylo uskutečněno několik mobilit do Německa, konkrétně do spolkové republiky Rheinland-Pfalz, ve které se nachází naše partnerské instituce. Naopak naši němečtí kolegové nás také v průběhu dvou let několikrát navštívili," řekl k projektu příbramský starosta Ing. Pavel Pikrt, který se konference a také jedné mobility do německého Idar-Obersteinu osobně zúčastnil.

Během závěrečné konference vystoupili postupně zástupci všech partnerů. „Zúčastnit se nemohli pouze naši němečtí kolegové, což mě samozřejmě moc mrzí," dodal radní Molnár.

Zúčastnění partneři projektu postupně prezentovali, jakým způsobem se na projektu podíleli. Ke slovu se postupně dostali ředitelka Okresní hospodářské komory Irena Karpíšková, starosta Příbrami Pavel Pikrt, dále ředitel Základní školy 28. října Jaroslav Kopecký a jako poslední vystoupili Jitka Štefanová, Lenka Lexová z Obchodní akademie. Krátký proslov pronesl také generální ředitel společnosti Kovohutě Příbram Jiří Dostál, který poděkoval za to, že se tato závěrečná konference koná právě v sídle Kovohutí Příbram. Poté všechny zúčastněné pozval na prohlídku muzea a následoval společný oběd. Po něm akce pokračovala prohlídkou areálu společnosti.

Závěrem konference Juraj Molnár poděkoval všem zúčastněným hlavně za to, jakým způsobem dokázali na projektu spolupracovat. „Jsem přesvědčen, že tato akce není poslední svého druhu. V současné době má město Příbram požádáno o další projekt v oblasti Erasmus + a v případě schválení žádosti počítáme s tím, že bychom začali již v září. Doba trvání projektu je 2 roky a jedná se o oblast evropské tradice. Zahraničním partnerem projektu je v tomto případě holandský Horn," uzavřel Juraj Molnár. Všichni postupně prezentovali, jakým dílem se na projektu podíleli.