Jde o akt, kdy jsou studenti hornictví či hutnictví, takzvané fuchsy a fuchsie, přijímáni do cechu hornického, respektive hutnického. V Příbrami to jsou maturanti Střední průmyslové školy v Příbrami.

Slavnostním setkáním provedl stávající ředitel a historik Josef Velfl, který mimo jiné připomněl důlní katastrofu z roku 1892, známou jako Březohorská tragédie – katastrofa na dole Marie.

„K události chystáme vzpomínkový večer věnovaný obětem tohoto neštěstí. Před nedávnem jsme od města obdrželi velkorysý dar v podobě plastiky, které připomíná hornickou svatbu v 19. století. Tu bychom v dohledné době chtěli představit veřejnosti. Rád bych tedy chtěl městu Příbram poděkovat nejen za plastiku, ale také za výbornou spolupráci,“ uvedl ředitel a mimo jiné zmínil výbornou spolupráci se státním podnikem Diamo, který muzeum podporuje od samého počátku.

Dalším z řečníků při zahajovacím ceremoniálu byla Hana Staňková, profesorka Vysoké školy báňské – Technické univerzity, která připomněla, že to byla právě Příbram, která stále vzniku hornických oborů. „Tady se začala psát historie hornického školství. Dovolte mi tedy poděkovat všem, kteří se podílejí na přípravě 133. skoku přes kůži, což vyžaduje nejen spoustu práce, ale také velké hornické srdce. Chci tedy popřát naším fuchsům a fuchsiím, aby si našli svého nadlišáka a těším se velmi na večer, kde tuto tradici společně oslavíme. Zdař bůh!“ řekla Staňková.

Přítomen byl také starosta Příbrami Jan Konvalinka, který zmínil, že si město spolupráci s hornickým muzeem velice váží. „Mám radost, že Příbram stále je a bude hornickým městem. Máme zde tradice, kterých se moc rádi účastníme. Rád vidím, že jsou zde stále mladí lidé, kteří se chtějí přidat k hornickému či hutnického cechu. Přeji vám, abyste si dnešní den užili,“ řekl starosta.

Za Cech příbramských hutníků a horníků promluvil perkmistr Emil Kuchař, který ocenil podobné příležitosti, kdy se mohou takto setkávat. „Je skvělé vidět vás všechny, jak hrdě nosíte vaší uniformu, byť někdy byla doba, kdy horník bylo skoro sprosté slovo, aniž si kdekdo uvědomil logické souvislosti naší činnost. Vítejte a užijte si dnešní den. Zdař bůh!“ vyzval perkmistr.

Druhý den slavností bude pokračovat v kině příbramského kulturního domu, kde se v sobotu 30. dubna uskuteční projekce dokumentárních filmů o příbramském hornictví a hutnictví. Promítat se bude v pásmech čase od 10 a 13 hodin. Akci připravilo Hornické muzeum Příbram ve spolupráci s Cechem příbramských hutníků a horníků, Divadlem Antonína Dvořáka a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. Slavnosti finančně podpořil Středočeský kraj, město Příbram a Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu.