Koordinátorka Dobrovolnického centra Adra Příbram Anna Simáková připravila benefiční koncert spojený s charitativním jarmarkem. „Chtěla jsem tak poděkovat dobrovolníkům, kteří v centru pomáhají v projektu Kamarád hledá kamaráda a věnují svůj vzácný čas bez nároku na odměnu,“ podotkla koordinátorka v proslovu akce a pokračovala: "Ale především chci poděkovat městu Příbram za jejich podporu a potravinové bance za dárečky, které nám poskytla pro dobrovolníky."

Na koncertu vystoupil Libor Koloničný, mladý začínající zpěvák a kytarista, který si sám i skládá písně a v nich odráží své zážitky a prožitky. „Musím říct, že je to moje premiéra v Příbrami, jsem tady poprvé, je to hezké malé město. Rád zpívám pro nekomerční sektory, a pro humanitární organizaci Adra jsem zpíval už vícekrát. Také jsem včera doprovázel svého kamaráda na koncertu Adry v Havířově a v únoru budu hrát v Brně na akci Tváří v tvář. Je to takový cyklus povídání a hudby, kdy organizátoři z Brna oslovují začínající zpěváky skládající písně a pak s nimi diskutují. Koncertovat mě pozvala i další nezisková centra, třeba i ze Slovenska,“ svěřil se zpěvák.

Pro publikum si připravil i malé překvapení. Pro tento koncert složil a dobrovolníkům věnoval píseň o nich a jejich důležitém poslání. Do repertoáru zařadil i známou Tichou noc a vyzval publikum, ať se k němu přidá. Po jeho vystoupení pak Anna Simáková promítla krátké video o práci dobrovolníků, aby si návštěvníci mohli udělat konkrétnější obrázek o aktivitách centra.

Dvě hodiny před koncertem a pak ještě chvíli po něm měli možnost přítomní zakoupit drobné výrobky s vánoční tématikou vytvořené dobrovolníky a dalšími přispěvateli a pomocníky tohoto centra. Na konci akce Anna Simáková rozdala za pomocí dětí dobrovolníkům a účinkujícím drobné dárečky. Připraveno bylo i malé občerstvení a nealko svařák. 

Akce se zúčastnil i ředitel Adry o.p.s Radomír Špinka a místostarostka Příbrami Zorka Brožíková.

Projekt Kamarád hledá kamaráda Dobrovolnického centra Adra Příbram, které patří pod mezinárodní humanitární organizaci Adra o.p.s, se zaměřuje na děti v nepříznivých sociálních situacích. Jedním z problémů sociálně znevýhodněných rodin je nízká vzdělanost rodičů a z toho pramenící nedostatek dovedností a vědomostí k zajištění vzdělání svým dětem. Cílem centra je zprostředkovat dětem od 6 do 15 let ze sociálně vyloučených lokalit vhodnou přípravu do školy odpovídající jejich věku a individuálním potřebám. Naučit je smysluplně využívat volný čas a získávat zdravé návyky. Dobrovolníci z řad studentů místních středních škol jsou citliví k jejich životům a svými dovednostmi je provedou školním rokem a zároveň je motivují k tomu, aby nezůstali na okraji společnosti a učí je posilovat takové lidské hodnoty, jako jsou družnost, zájem o druhé a služba jiným lidem, což jsou základní stavební kameny občanské společnosti.