Vodou z Brd zásobuje včetně Příbrami 21 obcí Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram. Pro všechny je zatím vody dostatek, jen v době, kdy třeba lidé napouštějí bazény, využívá svazek odběr vody z Vltavy přečerpáváním.

„Zatím je z našich zdrojů pitné vody dostatek a problémy nejsou ani s kvalitou," shrnul za Svazek obcí jeho manažer Lubomír Mixl. Dostatek vody mají i Hvožďany, které čerpají pitnou vodu ze tří vlastních zdrojů. 

Žádná omezení nevydal prozatím Rožmitál. „Zatím máme vody dost, i když ji čerpáme ze sedlických vrtů a z vrtů pod kasárnami. Z lesa už do vodojemu ale žádná voda nepřitéká," řekl Příbramskému deníku starosta Rožmitálu Josef Vondrášek.

Výrazný problém s vodou nemají zatím ani třeba v Petrovicích na Sedlčansku. Podle starosty Petra Štěpánka je z obecního zdroje vody dost, problémy mají někteří majitelé studen, kde jim voda ubývá.

Opakovaně jsou však prostřednictvím vysílání místního rozhlasu upozorňováni občané na regulační opatření vyhlášená 1. Středočeskou vodárenskou společností a starostou Sedlčan Jiřím Burianem. Omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu platí pro Sedlčany, osadu Solopysky a obec Kosova Hora a jmenovitě se týká zákazu napouštění bazénů, cisteren a nádrží. Voda nemá být používána k zalévání zahrádek, veřejných a soukromých ploch a k mytí vozidel. KAREL HUTR, MARIE BŘEŇOVÁ