Na nádraží byla vystavena hasičská technika, kterou si mohli všichni návštěvníci prohlédnout. Na trati se objevily historické nákladní i osobní vagony.

Pro návštěvníky byly připraveny suvenýry, turistická známka vydaná k výročí a brožura o oslavované trati. Hrála muzika a předávala se ocenění hasičům, kteří slouží celých dvacet let u jednotky. Starosta Josef Vondrášek ocenil práci a vytrvalost hasičů a vznesl přání, aby jednotka JP02, která je opravdu pro tuto oblast nepostradatelná, i nadále pokračovala.

Návštěvníci si oslavy opravdu užili a i ukázky malých hasičů ocenili potleskem.

Jaroslava Nassová