Vzhledem k tomu, že Rožmitál dlouhodobě vede koalice komunistů a sociálních demokratů s podporou nezávislých kandidátů, dá se předpokládat, že k velkým změnám nedojde. Přestože na druhém místě skončili Mladí pro perspektivní Rožmitálsko s 12,3 procenty, získali také jen dva mandáty a prostým součtem s mandáty ostatních opozičních stran současnou koalici v sedmnáctičlenném zastupitelstvu nepřehlasují.

Poměrným úspěchem je zisk dvou mandátů nezávislých kandidátů s podporou Starostů a nezávislých, kteří do rožmitálského zastupitelstva, kteří kandidovali poprvé. Bohužel vyjádření jejich lídra Josefa Hrdiny se nám zatím nepodařilo sehnat.

Podle Josefa Vondráška se toho tedy příliš v Rožmitále měnit nebude, i když současná koalice se podle jeho slov spolupráci s jakoukoli zvolenou stranou nebrání. „Základem bude koalice, kterou v Rožmitále máme už dvacet let,“ řekl s tím, že poprvé by se zvolení zastupitelé mohli sejít někdy začátkem listopadu.

Částečně staronové zastupitelstvo v Rožmitálu pod Třemšínem v novém volebním období čeká rozšíření městské infrastruktury, dokončení odkanalizování některých částí města a přilehlých obcí a takový evergreenem je i oprava místních komunikací, na kterých se vydatně pracovalo i v končícím volebním období. „Několik milionů spolkly opravy místních komunikací, ale stále ještě není hotovo. Nyní například čekám na stavební povolení na komunikaci Na Chmelnici,“ shrnul rožmitálský starosta Josef Vondrášek.

Další významnou městkou investicí bude stavba vodního přivaděče do Zalán, kde město řeší aktuálně jeho položení v blízkosti krajské silnice. S vodou souvisí dlouhodobý plán odkanalizovat a vybudovat vodovod v obci Voltuš. Tato investiční akce je v rozsahu zhruba 40 miliónů korun a závisí na několika dílčích věcech. V současné době je celá věc ve fázi projektování.

Bohužel asi hlavní zádrhelem je, kudy z Voltuše odvést splaškovou vodu. „Bude také záležet na tom, zda se nám podaří na tento projekt získat dotaci,“ připomíná Josef Vondrášek. Aktuálně tak místní část Rožmitálu pod Třemšínem nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

Odpadní vody od většiny obyvatel (70 procent) odtékají po předčištění v biologických septicích do povrchových vod. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se ze dvou třetin vyváží k likvidaci na stávající ČOV Rožmitál pod Třemšínem a z jedné třetiny na zemědělsky využívané pozemky.

Dlouhodobým problémem města je pak chátrající zámek. Ten je však nyní v soukromém vlastnictví a dlouhých dvacet let se městu nedaří se zahraničními majiteli domluvit. Loni ale vznikla petice za záchranu zámku, která vedla k tomu, že sdružení Czech National Trust vedené výtvarnicí Evou Heyd kontaktovalo vlastníky objektu a po několika jednáních se zatím podařilo zajistit nového kastelána a s pomocí dobrovolníků a několika brigád i uklidit nádvoří, přístup a okolí rožmitálského zámku.