Konzultace a organizaci tohoto projektu zajišťuje společnost OREK Consulting, která kontaktuje majitele nemovitostí a dohodne s nimi konkrétní podmínky.

Nebude se jednat o výměnu všech oken, ale pouze těch v obytných místnostech, kde jsou překračovány stanovené hlukové limity.

„Jsem rád, že se obyvatelé této lokality po dlouhých letech dočkají zlepšení podmínek k bydlení, jež jsou narušovány zvýšenou automobilovou dopravou,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Vytypovaných je celkem 78 objektů. K samotné realizaci by mělo dojít na jaře či v létě roku 2020.