Koncem roku došlo k instalace kogenereční jednotky do centrálního zdroje tepla pod číslem dva. Nyní je také zpracována projektová dokumentace na zdroj číslo jedna, do konce minulého roku mělo dojít k předání staveniště a od září roku 2018 by měla být druhá jednotka v provozu. Město si od zprovoznění druhé výtopny slibuje snížení ceny tepla za Gigajoul asi o 50 korun. Již nyní stojí jeden Gigajoul 670 korun a to je po dosažení snížení jeho ceny pomocí dalších opatření. Jak sdělil místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel, rádi by pomocí opatření snížili cenu za jednotku tepla až na částku kolem 600 korun. Pokud bude uvedena do provozu i druhá kotelna, pravděpodobně dojde k dalšímu snížování.

Jaký je princip kogenerace a proč musí město uzavřít smlouvu s ČEZ?

V původních návrzích, kdy zástupci města jednali o nejvhodnějším způsobu výroby tepla, byla diskutována řešení také se spalováním štěpky, kogenerace však vyšla výhodněji a navíc u štěpky by mohlo být náročné zajistit její stálý a dostatečný přísun. Její celkový úspěch však také záleží na budoucím vývoji ceny plynu. V novém roce čeká město vyjednávání s ČEZ. Město do projektu nevkládá vlastní prostředky, protože vlastně odebírá odpadní teplo vzniklé při výrobě elektřiny.

Kogenerace je kombinovaná výroba elektřiny a tepla, tedy způsob výroby elektrické energie, při kterém se užitečným způsobem využije teplo, jež se při procesu výroby elektřiny uvolňuje. Tím se dosahuje velmi vysoké účinnosti využití energie v palivu. Zároveň se díky tomuto procesu minimalizují ztráty, které při tradiční výrobě elektrické energie vznikají. Díky efektivnímu využití odpadního tepla na vytápění se při kombinované výrobě elektřiny a tepla ušetří až sedmdesát procent energie obsažené v palivu oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla.