Původně s pojmenováním parku po Václavu Havlovi přišel zastupitel za STAN Filip Růzha. „Máme tady namátkou, ulici Seifertovu, Kapitána Jaroše, Švermovu, Víta Nejedlého. To znamená, máme tady už desítky let názvy prostranství, které jsou spojeny s osobnostmi, které s regionem nejsou žádným způsobem propojeny. Můj návrh na Park Václava Havla vycházel z toho, že tady jednak určité spojení s regionem je, samozřejmě ve formě jedné návštěvy, ale je. Druhá věc potom je, že bychom byli třetí v republice,“ uvedl ke svému návrhu.

Nicméně opoziční zastupitelé jsou proti. „S tímto názvem nesouhlasím, myslím, že pokud bychom prostranství parku měli pojmenovávat po nějaké osobnosti, tak by bylo dobré, po nějaké osobnosti, která byla významná pro náš region nebo naše město. Myslím, že jich máme dostatek, po kterých případně park pojmenovat. Mně se třeba líbil návrh Park Jakuba Krčína,“ uvedl zastupitel za ČSSD Rostislav Hefka.

Také zastupitelka za STAN přišla s vlastním návrhem pojmenování. „Chtěla bych navrhnout název Park Víry. Neboť to byla víra v Boha, která vedla investora k vybudování modlitebny i parku,“ přednesla další návrh zastupitelka Andrea Chromcová. Podle ní je park určený hlavně dětem.

„A pokud máme víru v budoucnost, tak jsou to právě naše děti, do kterých tuto víru vkládáme. Park je poblíž nemocnice a je to opět víra v uzdravení, která pacientům a jejich blízkým dává sílu. Jsou to také cvičební pomůcky, které, jak věřím, budou prospěšné jejím uživatelům, a nakonec je to víra ve šťastná setkání přátel a rodin na tomto kultivovaném prostranství. Možná i víra v lepší společnost, Sedlčany lepší pro život, pro život nás i našich dětí,“ doplnila důvod pro svůj návrh.

Naopak zastupitelé z vládnoucí ODS podporují nápad, aby pak nesl jméno po Václavu Havlovi. „Jsem trošku starší, takže jsem měl tu čest se zde v roce návštěvy přímo s panem prezidentem na radnici setkat. Musím říci, že to byl jeden z mých významných životních zážitků. Takže jsem jednoznačně pro pojmenování Park Václava Havla,“ konstatuje zastupitel za tuto stranu František Hodys.

Zastupitelé se nakonec na novém názvu parku v Tyršově ulici neshodli a vrátí se k němu na příštím zasedání. „Shodou okolností den po zasedání zastupitelstva jsme od Nadace Václava a Dagmar Havlových obdrželi souhlas k použití jména Václava Havla na pojmenování tohoto parku,“ dodal sedlčanský starosta Miroslav Hölzel (ODS).