Miroslav Hölzel: „Zástupci města si byli prohlédnout kotelnu centrálního zdroje 1 na Severním sídlišti, kde byl připraven prostor pro umístění kogenerační jednotky, dnes jsou již ty práce v plném proudu a kogenerační jednotka včetně zásobníků na teplou vodu je instalována v prostorách kotelny.“ Jako nejtěžší krok popsal umístění technologických zařízení jeřábem skrz střechu. Teď se tam podle místostarosty odehrávají propojování systémů se stávající kotelnou, tak aby to bylo dokončeno v měsíci srpnu, kdy bude úplná instalace dokončena a naběhne zkušební provoz a následně by zařízení mohlo být zkolaudováno.

Takže vše pokračuje podle plánu a samozřejmě si zástupci města slibují následné snížení ceny za gigajoul a tím v podstatě snížení plateb za teplo u konečných odběratelů. Spolupráce s dodavatelskou firmou neustále pokračuje, protože se zařízení připojuje na stávající plynovou kotelnu a zároveň došlo ke kompletní výměně celého řídicího systému, toho mozku celého na nový moderní systém, který je připojen na centrální dispečink Městské teplárenské. Dodavatelem plynu je ČEZ a realizuje výstavbu celé kogenerace. Podle Hölzela platí, že princip je ten, že oni si budou vyrábět elektřinu a odpadní teplo budou prodávat Městské teplárenské a to samozřejmě bude levnější, než pokud bysi město vyrábělo přímo teplo nebo teplou vodu pro potřeby topení, případně pro potřeby jen teplé vody, tak jako je to například v tomto ročním období.

Jak je to s vývojem cen v Sedlčanech místostarosta upřesnil: „V roce 2017 byla konečna cena za gigajoul 570 korun s DPH, což je výrazně lepší cena, nižší cena, než byla v minulosti. Jak je to s vývojem cen v Sedlčanech místostarosta upřesnil: „V roce 2017 byla konečna cena za gigajoul 570 korun s DPH, což je výrazně lepší cena, nižší cena, než byla v minulosti. Aktuální předběžná cena je 568 korun za gigajoul. Cena nejvyšší úrovně dosahovala v roce 2014, kdy byla 703 korun s DPH Cena nejvyšší úrovně dosahovala v roce 2014, kdy byla 703 korun s DPH,“ uvedl. Dále Hölzel popsal, jak bylo nižší ceny dosaženo: „Jednak je to samozřejmě různými opatřeními, které Městská teplárenská činí a toto je další krok ke snížení ceny za gigajoul, ale otevřeně řečeno, největší podíl má cena plynu. V roce 2014 byla cena plynu na trhu výrazně vyšší a to je něco, co my samozřejmě vůbec neovlivníme. “

O dalším vývoji cen tepla v Sedlčanech Hölzel prozradil: „Nechci nyní slibovat, ale naše představa je, že bychom se měli dostat na 550 korun, ale spíše se držíme při zdi, opravdu nechci slibovat. I u té kogenerace zatím Teplárenská příliš úsporu nezakalkulovala do ceny na rok 2018.“

Kogenerace je kombinovaná výroba elektřiny a tepla, tedy způsob výroby elektrické energie, při kterém se užitečným způsobem využije teplo, jež se při procesu výroby elektřiny uvolňuje. Tím se dosahuje velmi vysoké účinnosti využití energie v palivu. Zároveň se díky tomuto procesu minimalizují ztráty, které při tradiční výrobě elektrické energie vznikají. Díky efektivnímu využití odpadního tepla na vytápění se při kombinované výrobě elektřiny a tepla ušetří až sedmdesát procent energie obsažené v palivu oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla.