Financování akce chtěl se zastupiteli projednat. Místostarosta Miroslav Hölzel na tiskové besedě aktuálně sdělil, že zastupitelstvo se sejde až v plánovaném termínu 18. září.

Podal vysvětlení: „Starosta předpokládal, že zastupitelé města musí schválit registrační list této stavby a schvalovat přijetí úvěru. V programu IROP je systém ten, že dotace se dostává zpětně až poté, kdy celou akci investor financoval. Situace je taková, že registrační list byl vydán, stavba je schválená a nyní je vypsáno výběrové řízení na dodavatele a zveřejněná projektová dokumentace na profilu zadavatele. V první polovině září by mohlo dojít k posouzení nabídek při otevírání obálek. Do zastupitelstva půjde úvěrová smlouva, která bude ale postavená k nejvýhodněji vysoutěžené nabídce.“

Sdělil, že po uplynutí lhůt, v níž se mohou uchazeči odvolat, bude stavba zahájena.

„Zahájení odhaduji na říjen a dokončena by mohla být v pololetí roku 2018,“ podotkl místostarosta. „Dotace je odsouhlasena ve výši 45 milionu korun, rozpočtové náklady jsou v řádu 55 milionů korun, včetně daně z přidané hodnoty. Při výběrovém řízení počítáme, že by se cena mohla snížit,“ dodal Hölzel.

Marie Břeňová