Bylo tomu tak i v Suchodole. Zde mohly děti soutěžit o nejlepší čarodějnici, kterou pak upálily na hranici. Protože byla každá vyrobená čarodějnice hezká, vítězů bylo mezi dětmi mnoho. Každý z nich dostal sladkou odměnu.