Souhlasí s tím, že s ohledem na stav jednotlivých stromů a prostorové možnosti se při probírce vykácí zhruba každý druhý strom v oboustranném stromořadí. Tím dojde u ponechaných stromů ke zlepšení podmínek k jejich růstu a zároveň k prosvětlení celé ulice. Probírka by měla proběhnout do konce března letošního roku, tedy do konce období vegetačního klidu.

Také čtěte: Na kole do práce: letos se poprvé k akci přidá Příbram

„Stromů si vážíme jako důležité součásti životního prostředí. Přesto, nebo právě proto se nabízí nepopulární zásah do stromořadí, kterým je probírka stromů," vyjádřil se starosta Příbrami Jindřich Vařeka na středeční schůzce s novináři.

V ulici 28. října v Příbrami bylo v 50. letech minulého století vysazeno oboustranné stromořadí lip srdčitých a velkolistých. Lípy byly vysazeny poměrně blízko sebe, přibližně po osmi metrech, ve vzdálenosti 8 až 9 metrů od bytových domů. Záměrem bylo rychlé ozelenění ulice s nutností následné probírky stromů. K té ale nikdy nedošlo.

Již dnes lípy dosahují značných rozměrů, i když zdaleka ne konečné velikosti. Jsou poměrně mladé a nadále porostou. V době olistění působí značné zastínění celé ulice i jednotlivých bytů.

Více než sedmdesát procent domácností je pro zásah

„Občané se opakovaně na radnici obracejí s požadavky na řešení celé situace," konstatuje dále starosta a dokazuje to i anketa Příbramského deníku mezi obyvateli, když se o kácení v souvislosti s rekonstrukcí ulice jednalo ještě za minulého vedení.

„Víme, že anketa v této ulici proběhla již v roce 2011 v souvislosti s rekonstrukcí ulice, kdy město jako jednu z variant navrhovalo vykácení celé jedné strany stromořadí kvůli vzniku parkovacích stání. V současné anketě však šlo o to, aby stromořadí zůstalo na obou dvou stranách ulice," připomněl k tématu místostarosta města Václav Švenda.

Nepřehlédněte: Z devíti stromů padl jeden, další zatím uhájil Petr Kareš

Jak dopadla nová anketa? Podle výsledků ankety 71 procent domácností, které odevzdaly anketní lístky, souhlasí s provedením výchovného zásahu. Stejně tak souhlasí i odbor životního prostředí.

„Až stromy projdou probírkou, podmínky k růstu ponechaných stromů se zlepší, ulice se prosvětlí a byty, zejména v těch nižších patrech, již nebudou tolik zastíněny," doplnil starosta Vařeka s tím, že u stromů, které na místě zůstanou, bude následně proveden zdravotně bezpečnostní řez.