Podle Jaroslavy Vodičkové, velitelky městské policie, strážníci budou kontrolovat, zda mají majitelé své psy na vodítku, případně s náhubkem a zda po něm uklízí.

„Zároveň bude probíhat i kontrola zaplacení místního poplatku za psa," uvedla velitelka Vodičková s tím, že kontroly budou intenzivní po celé září a to ve všech lokalitách města Příbram.

„Za porušení vyhlášek města mohou strážníci udělit pokutu do výše 1000 korun či přestupek postoupit na příslušný odbor Městského úřadu Příbram k dalšímu řešení," upřesnila velitelka městské policie.

„Když si pořídím pejska, vzniká mi tím i řada povinností. Psa musím nejdříve přihlásit, zaplatit za něj příslušný poplatek a musím po něm sbírat exkrementy. Zdaleka ne všichni pejskaři jsou však uvědomělí. Dostává se mi na stůl řada stížností, z nichž mnohé jsou bohužel oprávněné," vysvětlil nutnost zvýšených kontrol starosta Příbrami Jindřich Vařeka.

Poplatek za psa se podle vyhlášky o místním poplatku ze psů platí podle místa trvalého pobytu majitele a za psa staršího tří měsíců.

„K 1. červenci 2015 evidujeme celkem 2.752 držitelů psů, z toho 92 držitelů místní poplatek ze psů neuhradilo, což představuje částku asi 60 tisíc korun. Nedoplatky na místním poplatku ze psů jsou vymáhány platebními výměry a následně daňovou exekucí – týká se těch, kteří neuhradí na základě platebního výměru," připomněla mluvčí radnice Pavlína Svobodová.

V září proto majitelé, kteří dosud nemají své psy přihlášené k místnímu poplatku, mají v rámci akce Psí amnestie možnost vše napravit. Místostarostka města Alena Ženíšková k tomu dodala, že strážníci Městské policie Příbram budou v září kvůli Psí amnestii samozřejmě shovívaví a pejskaře na nedostatky budou upozorňovat. „Nicméně, pokud se jejich přestupky budou opakovat, musí být majitelé připraveni i na výše uvedené sankce," upozornila místostarostka Ženíšková.