Sice leží ve výcvikovém vojenském prostoru, ale o víkendech a svátcích je vstup do tohoto prostoru po vyznačených turistických trasách povolen.

Zřícenina je skrytá v temném lese nad skalnatou roklí, jíž protéká z hlubin brdských hor Červený potok. V hradní kapli bývala přechovávána zázračná soška Panny Marie. Souvisí s pověstí o tajemném nočním únosu pana Oldřicha Zajíce z Valdeka, jehož dva podivní cizinci přenesli z hradního nádvoří vzduchem na křídlech větru na vzdálenou lesní louku a tam mu představili překrásnou pannu v zářící kouli, která ho požádala o postavení kláštera.

Zřejmě šlo o zážitek v astrální dimenzi. Bývá však také vykládán jako setkání s mimozemšťany. Podle pověsti se však dodnes v poledne a o půlnoci ve zříceninách Valdeka zjevují bílá a černá paní. Ty teskně skučí a čekají na své vysvobození.

Pod zříceninou je parkoviště, ke kterému vede pěkná rovná asfaltka, ale pokud nemáte zvláštní povolení a nechcete riskovat nepříjemnosti, autem sem raději nejezděte. Je to zakázané.

Ovšem můžete cestovat třeba vlakem do Hořovic, autobusem do obce Chaloupky a odtud směrem do Neřežína. Vystoupáte do táhlého kopce směrem k hájovně a dále na hrad.

Mimochodem, u vesnice Chaloupky je bezva koupání v údolní nádrži Záskalské. V Chaloupkách se můžete také skvěle ubytovat v chatě nazvané Chaloupky. Dá se říci, že ubytování je vhodné i pro náročnější trampy.

Pokud budete ubytováni v Chaloupkách, můžete podnikat nejen turistické výpravy, ale můžete vyrážet i na kolech nebo na houby, borůvky a podobně. Pronájem chaty je k dispozici pouze v letních měsících. Při plné obsazenosti se jedná o dostupné a levné ubytování. Chata je dostupná automobilem, autobusem, ale i železnicí.

Již zmíněná rovná asfaltka vedoucí z Komárova kolem Valdeka, pokračuje dále do Obecnice, odkud je to v opačném směru také úžasný, ale delší výlet.

Raně gotický hrad Valdek postavil rod Buziců kolem roku 1260, údajně snad Oldřich Zajíc. Za Beškovců z Beškova, zřejmě v roce 1346, byl Valdek obléhán. Počáteční osudy hradu jsou nám známé pouze útržkovitě, ale s určitostí víme, že jej začátkem 15. století vlastnil král Václav IV. Zároveň byl hrad rozšířen o druhý renesanční palác. Václav IV. jej dal do zástavy Janu z Lestkova. Po jeho smrti se majitelé hradu střídali a hrad víceméně pustl. Počátkem 16. století král Vladislav svolil, aby Kunata Pešík z Komárova hrad vyplatil a držel v dědickém vlastnictví. To byl ovšem pro Valdek hřebíček do rakve, protože dědicové hrad nechali zcela ladem. Už v roce 1623 se o něm hovoří jako o zpustlém. Valdek byl připojen k Hořovickému panství, ale zcela ponechán svému osudu. Ani hrabata z Vrbna či knížata Hanavská nejevila o polorozpadlý objekt zájem. Dochována je gotická věž, palác a mladší opevnění s předhradím.