Zájemcům o místní tradice programová pracovnice muzea Stanislava Moravcová prozrazuje, že mohou čekat různorodou podívanou. „Po několika letech bude opět vystaven velký historický Masnerův betlém,“ připomněla. Výstava představuje i řadu menších jesliček.

Soudobou tvorbu reprezentuje betlém Milana Hoška – letos doplněný o hornickou kapelu a také o nové daráčky; tak se označují figurky prostých lidových postav nesoucích dary.

„Stavby inspirované místní historickou architekturou báňských staveb k tomuto betlému vytvořila Eliška Drahokoupilová. I v keramickém betlému Josefa Tichého a Tomáše Wilda můžeme poznat známé montánní stavby; tentokrát z areálu Ševčinského dolu – a rovněž březohorský kostel sv. Vojtěcha,“ upozorňuje Moravcová, že prohlédnout si je možné nefalšované příbramské betlémy, které jsou místní se vším všudy.

Příbram si také o letošních Vánocích připomene jedno kulaté výročí: od ozdobení prvního vánočního stromečku ve městě uplyne rovných dvě stě let. V roce 1823 měla jedličku s papírovými ozdobami, jablky a ořechy i rozsvícenými svíčkami rodina báňského inženýra z Tyrolska, který byl do příbramského rudného revíru čerstvě přeložen a s ženou a malou dcerkou tenkrát dočasně bydlel v zájezdním hostinci U Černého orla na náměstí.

Lidé mířící na půlnoční mši do kostela sv. Jakuba se zastavovali u okna, obdivovali tu zářící krásu – a už v roce 1824 se stromečky objevily v řadě příbramských domovů. Nový zvyk se rychle začal šířit i do okolí. Ani ozvěny této události na výstavě betlémů nechybějí. Připomenou ji historické ozdoby – a rovněž ukázky hraček, které příbramské děti mohly pod stromečky nacházet postupně v průběhu dvou staletí.

Výstavu lze navštívit pracovních dnech mezi devátou a šestnáctou hodinou, o víkendech až do sedmnácté hodiny. „Základní vstupné činí 40 korun, snížené 20 korun,“ konstatovala Moravcová. Stejné vstupné zaplatí také návštěvníci vánoční výstavy v Muzeu zlata Nový Knín, otevřené denně kromě pondělí od devíti do sedmnácti hodin. Tu je možné navštívit již od posledního listopadového pátku a trvá do neděle 17. prosince.

Také zde jsou k vidění betlémy. „Historické i současné jesličky z Novoknínska, vyrobené z různých materiálů: dřevěné, keramické i papírové,“ upřesnila Moravcová. S tím, že nechybí ani betlém perníkový – a také rozsáhlý Třebechovický Vokounův betlém. Do konce prvního prosincového víkendu je zde také možné navštívit adventní prodejní výstavu nabízející dekorativní předměty zhotovené místními občany a pracovníky chráněných dílen.

V pondělí 4. prosince pak startují tradiční dlouhodobější vánoční programy Hornického muzea Příbram. Vánoce v hornickém domku budou sváteční atmosféru v typickém obydlí rodiny havíře přibližovat do pátku 15. prosince. Za šedesátikorunové vstupné čekají návštěvníky zážitky pro všechny smysly: obdivovat i vyzkoušet si bude možné lidová řemesla včetně výroby korálkových ozdob, malování betlémových figurek nebo zdobení perníčků, chybět však nebudou ani lidové popěvky a vůně pečiva.

Nejprve bude program připraven pro objednané školní skupiny; veřejnost je zvána víkendu 9.–10. prosince: od 10 do 17 hodin. Stejné termíny, šedesátikorunové vstupné a všední dny vyhrazené pro předem objednané výpravy školáků platí i pro program Štědrovečerní šichta ve slavnostně vyzdobené Prokopské štole areálu dolu Anna. I na toto představení Štědrého dne prožívaného horníky v podzemí před sto a více lety je veřejnost zvána o víkendu 9.–10. prosince.

close Vánoční pouták info Zdroj: Redakce zoom_in Vánoční pouták

Svůj příspěvek doplňte o vaše celé jméno a uveďte minimálně okres, odkud jste, děkujeme. Příspěvky posílejte na mail vanoce@denik.cz.