Ty dosavadní jsou po 62 letech ve špatném technickém stavu a dosluhují. Kvůli tomu začala Matice Svatohorská s výstavbou nových varhan, které ale vyjdou na patnáct milionů korun.

Stavba nových varhan začala před dvěma lety a průběžně na nich pracuje stavitel varhan Vladimír Šlajch z Borovan. Z jeho dílny vzešly i malé varhany, které nyní slouží na Svaté Hoře. Z rozsáhlé zakázky vznikly už téměř dvě stovky dřevěných píšťal. Největší z nich měří celých 280 centimetrů. Ze získaných peněz bylo také možné pořídit další píšťaly čtyř jazykových rejstříků. Tyto části vyšly celkem na více než 930 tisíc korun.

Matice Svatohorská financuje nákladnou stavbu varhan z různých zdrojů, kromě příspěvků dárců požádala o pomoc také příbramské zastupitele, kteří rozhodli, že na varhany poskytnou zatím 200 tisíc korun.

„V letošním roce sdružení Matice Svatohorská požádalo město Příbram o spolupráci na realizaci projektu. Vzhledem k výši pořizovací ceny nástroje žádá sdružení o finanční příspěvek ve výši třech milionů korun během následujících tří let,“ konstatoval starosta Příbrami Josef Řihák. „V letošním roce jsme vzhledem k celosvětové ekonomické krizi museli učinit v rozpočtu celou řadu restriktivních opatření. V zastupitelstvu jsme se shodli, že na tak významnou akci musíme přispět. Věřím, že v budoucnu se ekonomická situace v ČR a tím i příjmy města Příbrami zlepší a že budeme moci přispět na pořízení nových varhan víc,“ doplnil starosta.