V sobotu byla slavnostně otevřena výstava v obřadní síni obecního úřadu. Včelaři na ni přichystali velké množství různých typů úlů, počínaje nádherně malovanou replikou středověkého klátu nebo krásně udržovaného 70 roků starého včelína, až po nejmodernější nízkonástavkové úly s možností dokonalé diagnostiky včelích chorob.

Na několika tablech byly podrobně rozpracovány a nevčelařským návštěvníkům přiblíženy fascinující pohledy do života včelařů i včelstev. Vystavena byla široká škála včelařských pomůcek. K nahlédnutí byl i prosklený úl, kde návštěvníci s úžasem nahlíželi na životní projevy živých včel. Množství makrofotografií i názorných exponátů zaujalo i včelařské odborníky, kteří se na výstavu dostavili i ze vzdálených míst. Přijeli včelaři ze Sušice, Švihova, Přeštic, Čížkova, Bělčic, Březnice, Jinců nebo z Hostomic.

Po slavnostním otevření výstavy a zahájení oslav pokračovaly v sále kulturního domu odborné přednášky a seminář. Seminář zahájil učitel včelařství a nový šéfredaktor časopisu Moderní včelař Ivan Černý na téma přirozený chov včel.
Po obědě se diaprojektoru a mikrofonu ujal ředitel Pracovní společnosti nástavkového včelaření Petr Texl. Přednáškou speciálně koncipovanou pro příležitost oslav a setkání hvožďanských včelařů přiblížil laické i odborné veřejnosti aktuální problematiku léčení včelích chorob.

Po krátké přestávce zaujal svou přednáškou o možnostech a tendencích budoucího boje včelařů při potlačení včelích nákaz výzkumník Pavel Holub ze Sušice. Při přednášce použil pro názornost i elektronický mikroskop, množství tabulek a přehledných grafů. V následující asi hodinové diskuzi byly kvalifikovaně zodpovězeny všechny dotazy posluchačů. Přátelská diskuze pokračovala v užším kroužku i dlouho po ukončení oficiálního programu dne.

Mnozí ze zúčastněných se netajili výrazy uznání a překvapením, protože podobná akce se včelařskou problematikou nebyla uspořádána v tak širokém záběru již mnoho let, a to nejen v okrese Příbram.

V neděli již od rána postupně přicházeli návštěvníci na výstavu. Mnozí dospělí a zejména děti se s blízkým pohledem do života včel setkali poprvé, mnozí na výstavu přišli proto, že o včelaření mají opravdový zájem. Pro návštěvníky byly připraveny krátké filmy o tom, jak včely dělají med, nebo o významu včel v přírodě. Mnohokrát byly promítány i unikátní záběry kladení vajíček včelí královnou. To ani mnohý včelař s padesátiletou praxí na vlastní oči neviděl.

S blížící se hodinou odpoledního zahájení oslav adventu počet návštěvníků vzrůstal. Na pondělí byla připravena postupná návštěva výstavy pro děti z mateřské školky a žáky ZŠ ve Hvožďanech. Děti si po instruktáži vlastnoručně vyráběly svíčky. Odborná úroveň průvodního slova a výkladu k jednotlivým obrázkům, filmům a exponátům byla přizpůsobena věku a stupni vzdělání dětí. Bezprostřední dotazy dětí i citlivý přístup doprovázejících učitelů byl jednoznačným signálem, že včelaři na Hvožďansku budou mít dobré následovníky i do budoucna.

Josef Kala, včelař