První bouřky začaly v odpoledních hodinách vznikat na území Bavorsku. První supercela se přiblížila k Šumavě a na hranici s ČR se rozpadla. Poté došlo k výraznému "výbuchu" konvektivní činnosti na území Čech. Bouřky začaly vznikat na Příbramsku a jižně od Prahy.

Bouřkové buňky u Benešova a Příbrami vykazovaly charakteristické znaky pro supercely, což bylo potvrzeno i vizuálním pozorováním. Na zadní straně první supercely u Benešova byla v 18:30 pozorována i tromba. Ke kontaktu se zemí ale zřejmě nedošlo. Další bouřky, z nichž mohly být některé také supercely, se prohnaly západem a jihem Čech a ve večerních hodinách zasáhly i část Prahy a postupovaly dále na severovýchod. Supercely se v ČR vyskytují spíše vzácně ale letos se jedná již o několikátý den, kdy se vyskytla přímo série těchto bouří.

Tromba - rotující vertikální vír, u kterého nedojde ke kontaktu se zemí. V případě kontaktu se jedná o tornádo.
Supercela - Bouřka, která je tvořená jednou mohutnou rotující buňkou a tzv. mezocyklónou. Robin Duspara, CTRA z.s. - www.lovcibourek.cz