Ta v katastru obce vlastní více než pětinu její celkové katastrální výměry včetně starobylého panského sídla ve středu obce, jež je úzce spjato s dlouholetým pobytem Antonína Dvořáka na Vysoké.

Vlastník ke své žádosti o změnu využití pozemků v jeho vlastnictví doplnil na veřejném zasedání koncem minulého roku představu o možném využití v podobě výstavby polyfunkčního rekreačního parku zahrnujícího golf, venkovní a vnitřní sportoviště, vodní lázně a rekreační ubytovací kapacitu hotelového a chatového typu. A právě toto téma je předmětem veřejných diskuzí nejen v této obci. Zemědělcům se nelíbí, že zástavba zabere ornou půdu, která je v okolí Příbrami jedna z nejúrodnějších.

Zeptali jsme se přímo starosty obce Zdeňka Strnada, jak je to se záměrem společnosti a se změnou územního plánu obce.

Změnou územního plánování se zabývá zastupitelstvo od února 2012, tedy od doby, kdy podle platného stavebního zákona nastala pro všechny obce povinnost aktualizovat své územní plány do konce roku 2015. „Tato skutečnost byla pro zastupitelstvo jedinou prioritou pro rozhodnutí vydat nový územní plán obce. Termín 2015 je dle platného stavebního zákona, od 1. 1. 2013, posunut na rok 2020. Zastupitelstvo se i přes tento fakt rozhodlo nepřerušit již uskutečněné etapy v územním plánování a pokračovat v procesu pořízení nového územního plánu," vysvětlil starosta.

K zahraničnímu vlastnictví polností a panského sídla starosta dodal, že Vysoká není jedinou obcí, kde restituent prodal svůj majetek zahraniční společnosti. „Více než pětinu polností a objekty panského sídla v našem katastru vlastní kanadsko-izraelská společnost, která získala pozemky a nemovitosti již před více než patnácti lety od soukromé osoby. V obci se bohužel šíři naprosto mylná informace, že to byla obec, která tento majetek prodala společnosti Real Innovation. Obec s tímto majetkem nikdy neměla a nemá nic společného, tedy kromě toho, že leží v jejím katastru," upřesnil starosta, jak je to s vlastnictvím pozemků a objektu.

Rozpadající se statek, který má pro obec z hlediska historie a vztahu k Antonínu Dvořákovi neopominutelnou hodnotu, začala loni společnost Real Innovation opravovat a staticky zabezpečovat. „Dneska je tato stavba oplocená a staticky zajištěná, což je pro nás pro všechny dobrá zpráva," řekl starosta a doplnil, že stavbě hrozila i demolice.

Podle starosty vzniklo kolem územního plánování nedorozumění mezi obyvateli a obecním úřadem. Obec podle něj veškeré informace o územním plánu zveřejňuje na svých webových stránkách, úřední desce a na úřadě je samostatný šanon s kompletními informacemi proto ty, co nemají přístup na internet a chtějí se o územním plánování něco dozvědět.

Jenže obyvatelům nejde ani tak o celý složitý proces kolem územního plánování jako o fakt, že má vyrůst rozsáhlé megalomanské wellness centrum. „Jestli a jak se naplní záměry majitele objektu panského sídla a přilehlých polností, nelze dnes odhadnout. Diskuse o tomto projektu bude otevřená minimálně do konce tohoto roku," doplnil starosta.

 Ve Vysoké se někteří bojí megalomanské výstavby

Smíšené pocity a rozladění obyvatelé. Taková je nálada ve Vysoké u Příbramě.
Na záměr vlastníka statku přestavět nejstarší budovu a okolní pozemky na polyfunkční wellness centrum reagují lidé v obci převážně s nelibostí. Většina z nich uznává, že opravit statek, který dosud chloubou obce zrovna nebyl, bylo potřeba a vítají to. Zároveň ale jedním dechem dodávají, že nechtějí, aby rekonstrukce přerostla v megalomanské developerské dílo.

Obávají se naprosté změny rázu vesnice a devastace okolí. Někteří vůbec o záměru nevědí, někteří si stěžují na nedostatek informací. Pokud informace jsou, tak prý spíše velmi povrchové. A co na to říkají obyvatelé obce a dotčené organizace?

„Je to záměr obce a investora, ale myslím, že ten rozsah je příliš velký. Těžko by se zvládal u města typu Praha či okresního města," řekl Příbramskému deníku vedoucí zkušební stanice Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivan Kokeš. Zároveň dodal, že zatím nikdo neví ani to, jaká by byla využitelnost takového projektu v budoucnosti.

„I to málo co vím, tak si myslím, že to nemá perspektivu. Jsme dotčená organizace. Týká se to totiž i části našich pronajatých pozemků, které by se měly zahrnovat do projektu," vysvětlil Kokeš.

Převážná část lidí dodává, že statek byl v dezolátním stavu a jeho opravu vítají. Je to totiž jeden z nejstarších objektů v obci a z hlediska historického přínosu je pro obec velice významný. „Jsem rád, že se statek rekonstruuje, statek nevypadal vůbec hezky. Ale nelíbí se mi, aby stavba pak byla megalomanská. Stavba by měla do prostředí vesnice zapadat. Pokud se statek upraví, jedině dobře, ale musí odpovídat tomuto prostředí," vyjádřil svůj názor Karel Šedivý.

Výstavbu vítá Jiří Šálek. „Záměr je to dobrý, vznikly by pracovní příležitosti. Otázka, zda se bude realizovat. Ta situace se táhne několik let. Záleží na investorech, zda se nakonec vše zrealizuje. Obec s tím nemůže nic dělat, protože pozemky nejsou obce. Vše patří společnosti," myslí si Šálek.

Odlišný názor má Petr Mrkáček, kterému se stavba příliš nezamlouvá. „V důsledku by pak znamenala i velký přírůstek lidí. Také si myslím, že čerpání vody a dalších zdrojů zatím není nějak řešeno," argumentuje. Zároveň doplnil, že na jednáních byl přítomen.

„Pro tuto lokalitu by taková stavba neměla využití a nehodí se sem," uzavřel Petr Mrkáček.


Jaroslav Mach.
Jaroslav Mach, 62 let
Vysoká

Špatné by to pro obec nebylo. Projekt by přitáhl do Vysoké další lidi, vznikla by i pracovní místa. Ale uvidíme, jak dlouho to bude trvat postavit. Zatím nevím, zda už jsou na obci plány.

 


Jitka Procházková.

Jitka Procházková, 39 let
Vysoká

Nelíbí se nám, že by chtěli zastavit všechny pozemky. Lepší by bylo kdyby nejprve ukázali, co umí na menší ploše a pak teprve pokračovali. Nás by se to také dotýkalo, jednalo by se totiž o pozemky, které máme hned za domem.