Cílem této konference bylo zhodnotit dosavadní výsledky v tematických okruzích týkajících se proměny krajiny a osídlení, sociálního vývoje, lidové kultury, osobností a rodů spjatých s brdskou oblastí a propojení Brd a armády. Konferenci pořádal Státní oblastní archiv v Praze ve spolupráci s Městem Rožmitál pod Třemšínem - Podbrdským muzeem, Muzeem středních Brd a Katedrou pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zúčastnili se jí také zástupci Vojenských lesů a statků a správy CHKO Brdy.