Sportovními zařízeními starostu města Jindřicha Vařeku, místostarosty Alenu Ženíškovou a Václava Švendu provedl ředitel této příspěvkové organizace města Jiří Holobrada. Po zhruba dvouhodinové prohlídce stavu aquaparku se všichni shodli na tom, že spíše než do zateplení by bylo třeba zainventovat do modernizace jeho vnitřního vybavení.

„Naprostá většina plochy, která měla být předmětem rekonstrukce, je v současné chvíli provedena v plastových profilech s dvojskly o prostupnosti 1,2 W/m2.K. A měla být nahrazena opět plastovými profily s dvojskly o stejné tepelné prostupnosti. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že takto navrhovaná rekonstrukce by byla naprosto zbytečná a finanční náklady s ní spojené by skutečně byly vyhozené z okna," uvedl v souvislosti s návštěvou zařízení starosta Jindřich Vařeka a dodal, že o žádných prorezivělých konstrukcích, které měly být předmětem zmiňované rekonstrukce, nemůže být ani řeč.

„Dotace z Operačního projektu Životní prostředí na tuto rekonstrukci by činila zhruba 2 miliony 700 tisíc Kč, z městského rozpočtu by se do této akce muselo investovat zhruba 10 milionů Kč," dodal místostarosta Václav Švenda s tím, že účelnější by bylo tyto peníze použít na modernizaci vnitřního vybavení aquaparku. Vedení města si poté prohlédlo i volejbalovou halu a zimní stadiony včetně provozních technologií.

Pavlína Svobodová
tisková mluvčí