Stíhá vás policie za zneužití dotací určených pro mládež. Jak se na celou záležitost díváte vy?
Nejprve bych chtěl reagovat na to, co pan starosta Pikrt řekl; že bude požadovat po funkcionářích prostředky zpět, pokud se prokáže jejich vina. Starosta má k volejbalu velice kladný vztah a jsem za to rád, ale zřejmě neví, v čem tkví celá podstata.

V čem tedy tkví podstata problému?
Podstata je v tom, že od roku 2007 se podmínky ve smlouvách měnily a každý rok nám vedení města vytýkalo něco jiného. Nikdy nám ale nekladlo za vinu to, z čeho nás obvinila nyní policie, protože to bylo naprosto v souladu s projektem a smlouvou, kterou jsme podepisovali každý rok. A tak to bylo i s dotací v roce 2010, smlouva byla podepsaná a specifikovala náklady, které jsme později vyúčtovali. Náklady hráčů, kteří se podíleli na činnosti mládeže tam byly, a to nám město nevyčítá ani nikdy v minulosti nevyčítalo. Vyčítá nám, že jsme špatně vyúčtovali cestovné, špatné vyplněné doklady při vyúčtování mládežnických trenérů, fakturu za účetnictví, a to nemá nic společného s tím, co nám klade za vinu policie. Takže se míchají dvě věci naprosto odlišné. Za rok 2011 nám město vyčítalo také určité věci a my jsme tyto finanční prostředky vrátili ještě předtím, než nám byla poskytnuta dotace v roce 2012.

Narážíte tím na zaujatost vedení města proti volejbalu?
V žádném případě se nedomnívám, že by bylo vedení města, zvlášť současné, ale ani to minulé, zaujato proti volejbalu. Je jasné, že bez podpory města by nebylo možno hrát na takovéto úrovni více než 15 let vrcholový volejbal. Problém je v nejasně nastavených podmínkách čerpání a vyúčtování dotace, které se od roku 2007 každoročně značně měnily.

O kolik peněz se v současné době přete s městem, pokud to není tajné?
Částka, o kterou vedeme s městem spor z dotace v roce 2010, je cca 760 tisíc korun. Město původně požadovalo vrátit z dotace 860 tisíc. Proti tomu jsme podali odpor a bude to řešit civilní soud jako spor mezi dvěma subjekty. Nemá to nic společného s tím, za co nás zažaloval bývalý pan starosta. Shodou okolností loni 19. srpna vyšel článek v Deníku o tom, že nesouhlasím s panem starostou v přístupu k volejbalovému oddílu a začátkem září bylo podáno trestní oznámení. Vzhledem k tomu, že v minulosti bývalý pan starosta písemně potvrdil, že uzavírané smlouvy o poskytnutí dotace zakládají možnost nejednoznačného výkladu, pokud jde o rozsah možného použití poskytnutých prostředků, se podáním trestního oznámení trochu unáhlil. Dělali jsme to od roku 2002 naprosto stejně a nikdy jsme neměli s vyúčtováním nákladů, které jsou nám nyní vyčítány, problém.

Kdo za ty problémy s dotacemi podle vás může?
Myslím si, že hlavní problém je v politickém přístupu k záležitostem vrcholového sportu. Domnívám se, že podobné problémy má většina oddílů, kde se vedení města brání přímé podpoře oddílů, která mají i družstva hrající nejvyšší soutěže, jimiž reprezentují město. Tyto populistické názory, které navenek podporují pouze mládež, jsou, dle mého názoru, špatné. Všichni vědí, že je velice obtížné určit, kolik času věnují funkcionáři, trenéři a i hráči působením na mládež. To, že se teď příspěvky začaly dávat jako dar, je samozřejmě velice dobře, ale víceméně se tím město přiznává, že předtím bylo něco špatně.

Stále zastáváte funkce v příbramském volejbalu. Jak se nyní cítíte mezi kolegy?
Já chápu, že se kolegů tato kauza dotýká a že mají obavy, aby nepoškodila financování volejbalu v Příbrami, ale na druhou stranu si myslím, že je potřeba nazvat věci pravými jmény a říct jak to je. Neudělal jsem nic špatného a věřím, že tato kauza povede k větší transparentnosti při poskytování dotací a to umožní vyhnout se případným trestním obviněním v budoucnosti.