Tradice koncertů v příbramské nemocnici je několikaletou snahou zpříjemnit hospitalizovaným pacientům pobyt v nemocnici a těm ambulantním, zaměstnancům nemocnice a ostatní veřejnosti prostě udělat radost, jak říká ředitel nemocnice Stanislav Holobrada.

„Nemocnice postupně do svých prostor přivádí zajímavou hudbu i její protagonisty. Často se nám přitom podaří přivést muziku, která v Příbrami běžně slyšet není. Tak tomu bylo i v loňském roce, kdy nemocnice oslovila pražský gospelový smíšený sbor Marantha Gospel Choir,“ připomněl Holobrada.

Živé, melodické, rytmické gospely, známé například z filmů Sestra v akci I. a II. doprovázené živou kapelou, jasně splnily svůj účel a slavily podle Holobrady loni u všech posluchačů, tedy prý i těch, kteří si do té doby neuměli pod pojmem gospely představit konkrétní hudbu, ohromný úspěch.

„Gospely jsou úžasná, energická hudba, a protože si koncert Příbramáci v minulém roce skvěle užili a zároveň se již po koncertu ptali, zda je možné, aby sbor přijel znovu, oslovili jsme stejný sbor ještě jednou,“ oznámil ředitel nemocnice a dodal, že ve středu 4. dubna se Marantha Gospel Choir i s kapelou a oběma dirigentkami do Příbrami vrací. Velikonoční koncert začne příští středu v 16.30 hodin v multimediálním sále nemocnice v areálu nemocnice I ve čtvrtém patře pavilonu C. Zváni jsou pacienti v tu dobu v nemocnici hospitalizovaní i ambulantní, jejich rodiny a přátelé, zaměstnanci nemocnice a jejich doprovod, ostatní veřejnost.

Marantha Gospel Choir prezentuje gospely tradiční i v moderních úpravách, které se blíží populární hudbě. „Těšit se můžete na známé skladby, při kterých jen opravdu málokdo vydrží sedět v klidu,“ láká Stanislav Holobrada.
Vstup na koncert je opět zdarma. U vstupu do sálu je bezbariérový nájezd, koncert si tak mohou poslechnout i lidé s handicapem.

Co je gospel? Nenechá posluchače v klidu…

Gospel je hudební styl vycházející z duchovní hudby amerických černochů. Základem gospelu se staly tzv. spirituály, ve kterých černošští otroci reflektovali svou životní situaci. Později, na počátku 19. stol., se zrodil nový nejen bohoslužebný hudební žánr, jehož cílem je především oslava Boha. Proto je každá gospelová píseň příběhem nebo zážitkem člověka s Bohem. Gospel se stal základnou pro další hudební styly jako je zejména „SOUL“ nebo i dnešní „RnB“. Anglické slovo gospel znamená „evangelium.“ Toto slůvko pochází z řečtiny a překládáme jej „radostná zvěst.“ Tou zvěstí je dobrá zpráva o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Zdroj: gospel.maranatha.cz