Děti na osmi stanovištích plnily pod dohledem větších zajíců různé úkoly. Za jejich splnění dostávaly známky v podobě vajíček, které si nakonec směnily za ceny. Rozzářené dětské tváře byly odměnou pro organizátory akce, kteří dokáží bavit děti i sebe.