Na silnici I/4, která je velmi frekventovaným severojižním tahem v pokračování trasy dálnice D4, dojde na další etapy oprav povrchu a odvodnění mezi Milínem a Chrašticemi. „V souvislosti s omezením provozu zde lze opětovně očekávat dopravní komplikace,“ varuje Buček.

Co znají řidiči z podzimu, přichází opět

Na kolony spojené s citelným zdržením, které je v těchto místech potrápilo na podzim, si mnozí řidiči ještě dobře vzpomenou. Práce zde skončily před zimní pauzou v listopadu. Podařilo se zvládnout dvě z celkem osmi plánovaných etap, na něž jsou práce rozděleny, když byl opraven úsek dlouhý 1,18 kilometru mezi Životicemi a Těchařovicemi. Nyní přichází řada na další; v celkové délce 3,5 kilometru. Již od středy 7. dubna, upozornil Buček.

Upřesňuje současně, co se chystá: vedle souvislých oprav vozovky, spočívajících ve frézování asfaltu a pokládce nových vrstev s následnou obnovou vodorovného dopravního značení dojde také na odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a jejich seříznutí spojené s dosypáním.

„Pročištěno a opraveno bude odvodňovací zařízení, tedy silniční příkopy a propustky,“ připomněl ještě Buček. S tím, že dojde i na výměnu a doplnění svodidel – a ke zvýšení bezpečnosti přispějí také výměny kolmých betonových a kamenných čel pod sjezdy, které nejsou chráněny svodidly, za čela šikmá; dlážděná lomovým kamenem. Součástí prací je rovněž sanace mostu přes Zbenický potok.

Třináct tisíc vozidel střídavě jedním pruhem

„Stejně jako v loňském roce budou stavební práce probíhat za provozu s kyvadlově řízeným provozem průjezdným jízdním pruhem, což bude mít dopad do plynulosti dopravy,“ upozorňuje Buček, že komplikace známé z podzimu se opět stanou každodenní realitou. A motoristy potrápí ve velkém: místem oprav totiž projede přes 13 tisíc vozidel denně. „Rádi bychom řidiče požádali o trpělivost – a pokud to bude možné, aby v časovém plánu své cesty počítali s možným zdržením,“ poznamenal k tomu Buček.

Slibuje, že práce budou zahájeny současně na dvou místech – na začátku úseku i na jeho konci – aby se je podařilo urychlit. Nyní v polovině silnice ve směru jízdy na Strakonice. „V rámci etapy 0a u Milína to bude 450 metrů od křižovatky se silnicí III/0049 a v rámci 7. etapy to bude 1055 metrů. Tento úsek bude začínat před rybníkem Cunát a končit na průtahu obcí Chraštice,“ upřesnil Buček.

Takto se má pracovat necelý měsíc, načež se staveniště přesune na druhou polovinu silnice; do směru na Prahu. Přechod na úseky 0b a 8 ale nic nezmění na tom, že se bude jezdit po volné polovině vozovky kyvadlově. Tedy s kolonami a se zdržením.

Omezení i na dalším spojení na jih

Mnohé řidiče, kteří jezdí delší trasy v severojižním směru, nepotěší, že prakticky souběžně startuje výrazné dopravní omezení také na další páteřní trase zajišťující spojení Prahy a okolí s Jihočeským krajem. Od úterka se pracuje na silnici I/3 u Benešova, a to na dokončení kruhové křižovatky Červené Vršky (či přesněji: na rekonstrukci silnice a jejím rozšíření za kruhovým objezdem ve směru na Tábor). Zde se až do 24. dubna počítá s úplnou uzavírkou – s převedením provozu na objízdné trasy, vyznačené pro každý směr jízdy zvlášť. Od Prahy na Tábor přes vesnici Pomněnice, od Tábora na Prahu přímo ulicemi Benešova.

Proč je nutné omezit provoz ve frekventovaném úseku?

- Důvodem rekonstrukce je zejména špatný stav povrchu vozovky, který utrpěl i poslední zimou.

- Vozovka vykazuje značné množství poruch: jsou jimi kaverny, olamování okrajů vozovky, hloubková koroze, výtluky, vysprávky, trhliny, vyjeté koleje i místní trhliny.

- Je také třeba provést částečnou rekonstrukci mostu přes Zbenický potok, jehož stav je hodnocen jako špatný, a rovněž rekonstruovat odvodnění.

Zdroj: Martin Buček, Ředitelství silnici a dálnic ČR