Nejzávažnější oblastí z pohledu výskytu včelího moru 
v republice je sice její východ, avšak vedle Benešovska se včelaři s veterinární chorobou potýkají ještě na Příbramsku a také Kutnohorsku.

Zatím jedinou možností, jak se včelího moru zbavit, je zlikvidování nakažených včelstev i materiálu, s nímž hmyz přišel do styku, plamenem.
„Včelaři sice dostávají částečnou náhradu, ale to je pro ně jen malou náplastí," připomněl Zdeněk Císař.

Veterináři kvůli zamezení šíření včelího moru vymezují oblasti ochranných pásem. Včelaři zařazení do takové zóny pak nesmějí včelstva ani včelí matky přesouvat na další místa a jejich chovy jsou pod bakteriologickým dohledem státní správy. Porušením mimořádných veterinárních opatření mohou včelaři dostat pokutu až do výše padesáti tisíc korun. Pokud by se takového počínání dopustila právnická osoba, hrozí jí pokuta až dvě stě tisíc.

V Česku se nákaza nesmí léčit antibiotiky, jak to praktikují zejména v některých zemích Asie. Právě proto někteří obchodníci, aby obešli přísná nařízení, takový produkt „ředí" medy českými či evropskými bez přítomnosti léčiv.