O krajinu pod brdskými vrcholky u Obecnice se zajímá společnost, která se zabývá výstavbou větrných elektráren. Východním směrem od vesnice na rozhraní katastrů Obecnice, Drahlín a Lhota, v místě bývalého polního letiště, chce postavit dva větrníky. Výška stožáru má být 100 metrů a délka listu vrtule je 48 metrů. Názor na umístění větrníků rozdělila obyvatele na dva tábory. Jedni podobnou stavbu odmítají, jiní tvrdí, že řeči kolem možného narušení krajinného rázu podobnou stavbou jsou zcestné.

„Myslím si, že pokud v okolí naší obce může čnít komín Kovohutí, vrtule o rozpětí 48 m a výšce 100 m rázu krajiny nijak neuškodí. Tím chci říci, že souhlasím s větrnou elektrárnou,“ píše jedna žena v diskuzi na webových stránkách obce. Pro větrníky hovoří i další obyvatel, který se rovněž domnívá, že elektrárna ničemu nemůže škodit, když už se lidé stejně dívají na komíny teplárny a Kovohutí nebo rozhlednu nad Drahlínem či dopadové plochy dělostřelců. „To jsou dle mého výraznější prvky, které narušují krajinný ráz v našem okolí,“ domnívá se pisatel.

Obec na svých webových stránkách udělala anketu, aby se lidé vyjádřili k této stavbě. Včera odpoledne se jí účastnilo téměř 60 návštěvníků a z toho bylo mírně přes 70 procent pro stavbu větrníků. Další, tentokrát písemná anketa, je k dispozici pro obyvatele přímo na obecním úřadu.
Firma nabízí obci za případné umístění větrníků zajímavé peníze. Slibuje ročně splácet až 150 tisíc korun za jeden z větrníků. Těch možných 300 tisíc korun, které by každým rokem posílily rozpočet, je pro takovou obec nezanedbatelná částka. Nepopírá to ani starosta Obecnice Josef Karas, ačkoliv, jak říká za svoji osobu, se mu něco podobného příliš nezamlouvá.

„Nějaká koruna by neuškodila, peněz není nikdy dost pro obec, ale myslím si osobně, že energie se dá vyrábět i jinak. Uvědomuji si, že se koukáme na nedaleký komín, ale proč bychom měli krajinný ráz ještě více ničit?“ reagoval starosta. „O tom, zda větrníky budou nakonec stát nebo ne, budou rozhodovat zastupitelé. Ta lokalita, kterou si firma vybrala, není v majetku obce, ale je v soukromém vlastnictví. Zastupitelé však musejí v takových případech vydat rozhodnutí, protože stavba není zahrnuta do územního plánu obce,“ upřesnil Josef Karas s tím, že se objevují hlasy lidí, kteří říkají, že když odmítne obec tuto nabídku na slušné peníze, firma osloví někoho jiného, kdo z toho bude profitovat.

Anketu jak na obecním úřadu tak i na webu ponechá obec do konce února. Pak se vyhodnotí názory lidí a až poté se bude dále jednat. Nakonec bude záměr projednávat obecní zastupitelstvo.

Na Příbramsku je kvůli výstavbě větrné elektrárny také zájem o další lokalitu u Kozárovic. Firma kvůli tomu už oslovila Pavla Křížka z Ochrany fauny ČR, aby pro ni zpracoval výskyt ptáků v zájmové oblasti. „Osobně a z hlediska ochrany přírody a hluku nejsem výstavbě větrníků nakloněn. Jsou známy případy, kdy vrtule zabíjejí ptáky a také netopýry,“ řekl Deníku Křížek.