V sobotu se obec už tradičně ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Žežice zapojila počtvrté do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Sraz účastníků byl v sobotu 13. dubna ve 14 hod. u obecního znaku. „Zde byly rozdány pracovní rukavice a pytle. Za velký úspěch pořadatelé považují počet dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase a bez nároku na odměnu rozhodli do akce zapojit. Tři úklidové skupiny šly po různých trasách ke společnému cíli, kterým byla myslivecká chata,“ řekl starosta obce František Bártík.

Samotný úklid probíhal podél silnice směrem na Milín (kde bývá nejvíce nepořádku od neukázněných řidičů) až „ke křížku“, dále pak kolem rybníku Stříbrný a v lese směrem k Památníku Vojna. „V blízkosti židovského hřbitova a haldy Kamenná byly zlikvidovány černé skládky v podobě navozených pytlů s odpadem. Na myslivecké chatě se pak všichni účastníci občerstvili. Během volné zábavy si opekli na ohni uzeniny,“ přiblížil závěr akce Bártík.

Pro menší dobrovolníky připravil Myslivecký spolek Žežice s obcí Lazsko drobné dárečky s mysliveckou tématikou. „Je třeba dodat, že myslivci sami před zahájením akce uklidili část lesa od navezených odpadků. Velkým překvapením pro všechny účastníky bylo množství sebraného nepořádku. Zarážející je, že když už si někdo dá tu práci a nepotřebné věci naloží na vozík či valník, tak proč místo do sběrného dvora či skládku zamíří do lesa. Je vidět, že výchova k ekologii a úcta k přírodě není v dnešní hektické a uspěchané době samozřejmostí,“ dodal starosta Lazska s tím, že pocit ze záslužné a dobře odvedené práce byl odměnou všem účastníkům akce.

V neděli odpoledne i přes méně příznivé počasí došlo na výsadbu čtyřiceti keřů u místní čističky odpadních vod. Šlo se o akci manželů Lánských za částečné finanční spoluúčasti obce. „Jednalo se o dotaci z rozpočtu obce podle Zásad pro poskytování finančních dotací z rozpočtu obce. Kdokoliv z obce může požádat na svoji aktivitu o dotaci a finanční komise daný nápad zváží a případně doporučí obci příspěvek,“ uzavřel František Bártík.