Nejsilnější nárazy větru byly zaznamenány v týlu tlakové níže, konkrétně na podružné studené frontě, která přecházela přes naše území od severozápadu v období mezi 21. hodinou a jedné hodiny po půlnoci.

Meteorologické stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) okolo Brd ukázaly rychlosti větru, například v Kocelovicích poblíž Rožmitálu pod Třemšínem dosahoval rychlosti 34 m/s (122 km/h), v Neumětelích 26 m/s (94 km/h), ve Zbirohu 24 m/s (86 km/h), v samotném Rožmitále pod Třemšínem: 24 m/s (86 km/h) a v Příbrami 22 m/s (80 km/h).

K síle větrné bouře se vyjádřil meteorolog prognostik z ČHMÚ Josef Cink: "Všichni si jistě pamatují na dvě větrné a ničivé epizody, orkán Kyrill v lednu roku 2007 a orkán Ema začátkem března 2008, které si vyžádaly i několi lidských životů. Ve srovnání maximální rychlosti větru byla Ema sice slabší než Kyrill, ale v nížinách byly nárazy větru vyšší. Také plošně Emma zasáhla větší území. Větrná bouře Eberhard byla co do síly ve srovnání s oběma výrazně slabší. Podobné větrné situace nejsou v tomto ročním období ničím výjimečným. Větrné počasí, které nás provázelo v minulých dnech o víkendu skončí a od úterý 19. března by měl vát již jen slabý až mírný vítr s rychlostí 3-6 m/s."

Lesní hospodáři v současnosti stále mapují rozsah škod. Vojenské lesy a statky ČR na území Chráněné krajinné oblasti Brdy předběžně evidují škody s rozsahem do 10 tisíc kubíků dřeva. Jde naštěstí o rozptýlené škody na jehličnatých i listnatých porostech, jak potvrdil tiskový mluvčí VLS Jan Sotona: "Škody v důsledku větru v Brdech jsou předběžně odhadovány do deset tisíc kubíků dřeva, tedy níže než v jiných lesních lokalitách, kde působíme."

Dle Lesní správy Arcibiskupství pražského i v jižních Brdech jde většinou pouze o jednotlivé vývraty, či menší skupinky stromů.

s přispěním Josefa Cinka