Původní myšlenka, že by v sobě sloučila všechna kulturní zařízení, nebyla realizována. „Tato prvotní myšlenka, tedy sloučení všech organizací do jedné složky, se dle zkušeností z jiných měst ukázala jako těžko proveditelná a v důsledku nefunkční,“ uvedl k původnímu záměru starosta města Jan Konvalinka.

Městské kulturní centrum bude mít za úkol plně zodpovídat za pořádání městských kulturních událostí, koordinaci jednotlivých akcí ve městě, a to ve spolupráci se všemi organizátory. Jako další funkce bude mít vyhledávání vhodných dotačních titulů či podporu soukromých spolků a sdružení.

Město Příbram v polovině června vyhlásilo výběrové řízení na vedoucí místo. „Výběrová komise, ve které zasedaly mimo jiné zástupkyně příbramských kulturních organizací, vybrala jako nejvhodnějšího kandidáta pana Vlastimila Ševra, který má s pořádáním velkých akcí bohaté zkušenosti," řekl starosta.

„Věřím, že zřízení Městského kulturního centra bude znamenat velký krok kupředu v příbramském kulturním dění, které tak získá řád, koncepčnost, systém, možnost pružně reagovat na měnící se kulturní vkus obyvatel města. Panu Ševrovi přeji hodně úspěchů,“ dodal Jan Konvalinka.

„Pozice vedoucího Městského kulturního centra je pro mě velkou výzvou a zároveň závazkem,“ uvedl po svém jmenování Vlastimil Ševr.