Přestože v červnu a i v prvním týdnu prázdnin panovalo výjimečně teplé a slunečné počasí, nedošlo na žádném ze sledovaných koupališť ke zhoršení kvality vody. Výrazně teplé a slunečné dny jsou většinou spouštěčem pro růst fytoplanktonu, což se pak projeví právě i na zhoršené kvalitě vody. Letošní sezóna se zatím vyvíjí příznivě.

„Mírně zhoršenou vodu v přírodních nádržích a koupalištích jsme zaznamenali pouze na několika málo lokalitách, kde došlo právě k rozvoji fytoplanktonu a voda má sníženou průhlednost. Podstatnou část fytoplanktonu tvoří řasy, obsahy sinic jsou zatím zanedbatelné,“ uvedl vedoucí Oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Příbram Luboš Mandík a doplnil, že se jedná pouze o Nový rybník v Příbrami a Pilský rybník u Sedlce-Prčice.