Nejčerstvější odběry vzorků, jež putují na mikrobiologické rozbory, se uskutečnily začátkem týdne.

„Výsledky pondělní kontroly byly na webových stránkách Krajské hygienické stanice v průběhu středy. Nepředpokládám, že by se kvalita vody na sledovaných vodních plochách od posledních rozborů zásadně změnila, zejména co se týče přítomnosti sinic," vysvětlila Hana Jupová, vedoucí Oddělení hygieny obecné a komunální benešovského pracoviště Krajské hygienické stanice.

Jiné veřejně přístupné vodní nádrže a plochy benešovští hygienici nesledují. Odpovědnost za dodržení kritérií kvality vody nesou provozovatelé koupališť a venkovních bazénů.

Po sérii pondělních nočních bouřek a vydatném dešti se na Slapské přehradě mohly u ústí četných pravostranných vltavských přítoků objevit zákaly způsobené spláchnutou zeminou a zbytky rostlinného původu. Ty by se měly postupně rozředit a klesnout ke dnu. Obdobné zákaly se zřejmě objevily na řece Sázavě.

Podobná situace panovala i na levém břehu Slapské přehrady, kde u Živohoště byla voda ke koupání vhodná. Zhoršení nastalo v polovině června v Županovicích, kde příbramští hygienici zaznamenali vodu nevhodnou ke koupání, ale minulý týden tam došlo ke zlepšení.

Na Orlické přehradě v lokalitách Trhovky, Popelíky a Lavičky byla voda ke koupání vhodná. Na rozdíl od Podskalí, kde hygienická služba zaznamenala zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti.